Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Potraviny nového typu > Status nové potraviny

Přesunout kategorii Status nové potraviny do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Status nové potraviny

 

Nový podkategorie Status nové potraviny

 

Status nové potraviny

Nové potraviny jsou potraviny, které nebyly v EU tradičně používány k lidské spotřebě před vstupem v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 o nových potravinách v platnost, tj. 15. květnem 1997. Tzv. „historie konzumace ve významné míře“ je posuzována na základě dokumentů předložených a posouzených dle schématu vytvořeného Evropskou komisí

Pro základní orientaci, zda daná potravina nebo složka má prokázanou historii konzumace ve významné míře nebo je tzv. „novou“, byl vytvořen Katalog nových potravin.

 

Katalog nových potravin

Katalog nových potravin je seznamem produktů rostlinných, živočišných, ale i dalších látek, které byly diskutovány členskými státy EU, a u kterých došlo ke shodě na jejich statusu.

Výčet položek není uzavřený ani vyčerpávající. Katalog nemá oporu v legislativě. Před uvedením na trh doporučujeme kontaktovat kompetentní autoritu státu, v kterém bude potravina uváděna na trh poprvé. Každý členský stát může na základě národních právních předpisů omezit uvádění uvedených potravin a složek na trh. V ČR je touto autoritou:

Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 

e-mail: novelfoods@mze.cz

 

 

Zodpovědnost za rozhodnutí, zda určitá potravina nebo složka potraviny, má provozovatel potravinářského podniku. V případě pochybností musí podle výše uvedeného čl. 4 nařízení (EU) č. 2015/2283 ověřit, jaký status má daná potravina v členském státě, v kterém ji chce uvést na trh poprvé.

 

V současné době je Evropskou komisí tvořen prováděcí akt, který stanoví jak postupovat při rozhodování o statusu dle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách. Rozhodnutí o statusu pak bude závazné.

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021