Bezpečnost potravin

Spolupráce dle čl. 36

Tím je míněna spolupráce podle čl. 36 nařízení EP a Rady č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (zakládajícího nařízení EFSA).

Podle čl. 36 podporuje EFSA propojení organizací působících v oblastech poslání úřadu. Cílem tohoto propojení je zejména vytvořit rámec pro vědeckou spolupráci prostřednictvím koordinace činností, výměny informací, přípravy a provádění společných projektů, výměny odborných poznatků a osvědčených postupů v oblastech poslání úřadu.

Členské státy jmenují organizace, které mohou úřadu pomáhat v jeho poslání. Návrh schvaluje Správní rada EFSA a seznam schválených organizací je zveřejněn na stránkách EFSA. V současné době je na seznamu více než 350 organizací ze všech zemí EU, z toho třináct z ČR:

1. Státní zdravotní ústav
2. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
3. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
4. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
5. Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
6. Mendelova univerzita v Brně
7. Česká zemědělská univerzita v Praze
8. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
9. Biologické centrum Akademie věd
10. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
11. Ministerstvo zemědělství
12. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
13. Ostravská univerzita
14. Státní veterinární ústav Jihlava

Aktuální seznam všech schválených organizací naleznete ZDE.

Být na seznamu znamená pro organizaci možnost zúčastnit se řešení vypsaných projektů speciálně vypsaných pouze pro tyto organizace. Organizace, které nejsou schváleny a na seznamu uvedeny, podávat návrhy na řešení těchto úkolů nemohou. Grantů typů grantů je celá řada (viz infografika), na jejich financování se EFSA podílí až z 90 %. Podat návrh na řešení (a řešit grant) může organizace samostatně, nebo ve spolupráci s jinými organizacemi, které ovšem také musí být na seznamu.
Aktuální nabídku grantů naleznete ZDE.

Chcete, aby byla i Vaše organizace zařazena na seznam spolupracujících organizací dle čl. 36?
1) Prostudujte si nařízení EP a Rady č. 2230/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování spolupráce. Zjistíte, zda je Vaše organizace pro spolupráci s EFSA vhodná.
2) Kontaktujte české Koordinační místo pro spolupráci s EFSA na adrese efsa.focalpoint@mze.cz, jehož pracovníci Vám zašlou dotazník, který je potřeba vyplnit a postoupí Vaši žádost k posouzení EFSA.

Detailní informaci o možnostech spolupráce s EFSA podle čl. 36 naleznete ZDE.

Články v kategorii

Nebyl nalezen žádný článek