Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Kontrola potravin a krmiv > Školení BTSF

Přesunout kategorii Školení BTSF do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Školení BTSF

 

Nový podkategorie Školení BTSF

 

Školení BTSF

Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny

Školení BTSF – Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny

Školení BTSF (Better Training for Safer Food), které od r. 2006 organizuje EK prostřednictvím DG SANCO (od 1.1.2015 nová zkratka DG SANTE), je určeno pro inspektory provádějící úřední kontroly potravin a krmiv, zdraví a pohody zvířat a zdraví rostlin, a to jak z členských států, tak z třetích a rozvojových zemí pro lepší poznání potravinových norem a dovozních postupů v EU a při uvádění zboží na trh.

DG SANCO spolupracovalo s Výkonnou agenturou pro program veřejného zdraví PHEA od roku 2005 do roku 2008. Od r. 2009 do r. 2013 spolupracovalo DG SANCO s Výkonnou agenturou pro zdraví a spotřebitele (EAHC), která řídila programy školení BTSF. Od 1. ledna 2014 Evropská komise zřizuje na základě rozhodnutí Komise 2013/770/EU Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA), která nahrazuje Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele EAHC a pokračuje v její činnosti pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2024.

Agentura CHAFEA zahájila činnost 1. ledna 2014 a byla ukončena 1. dubna 2021.

Od 1. dubna 2021 se mandát a činnosti společnosti Chafea přerozdělují.

Program Spotřebitel je svěřen Výkonné agentuře Evropské rady pro inovace a malé a střední podniky "EISMEA", dříve EASME.

Propagace zemědělských produktů je delegována na Evropskou výkonnou agenturu pro výzkum "REA".

Program Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny (BTSF) a program Zdraví jsou delegovány na nově vytvořenou Evropskou výkonnou agenturu pro zdraví a digitální technologie "HaDEA".

Prováděcí rozhodnutí Komise o delegování programů na šest výkonných agentur.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173, ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí, Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast, Evropská výkonná agentura pro výzkum, Výkonná agentura
Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky, Výkonná agentura
Evropské rady pro výzkum a Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu a
zrušují prováděcí rozhodnutí 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU,
2013/779/EU, 2013/776/EU a 2013/770/EU.

Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální technologie (HaDEA) řídí všechny fáze
školení BTSF, od vyhlášení výběrových řízení, hodnocení nabídek, zadávání zakázek až po dohled nad realizací. HaDEA provozuje Akademii BTSF.

Školicí strategie EK je vysvětlena v dokumentu „Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny“ COM(2006) 519 final a ve strategickém dokumentu BTSF z července 2009.

Cílovou skupinou školení BTSF jsou zaměstnanci orgánů členských států EU, kteří provádějí úřední kontroly potravin a krmiv, zdraví a pohody zvířat a zdraví rostlin.

Cílem školení je provádění kontrol jednotnějším, objektivnějším a přiměřenějším způsobem ve všech členských státech.

Organizátorem školení je EK prostřednictvím DG SANCO (GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele), od 1.1.2015 nová zkratka DG SANTE - GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin.

 Za oblast školení na úrovni Společenství je za ČR zodpovědný odbor bezpečnosti potravin MZe.


Pro uživatele školení BTSF byla vytvořena pracovní skupina „Pracovní skupina BTSF“, do které mají přístup pouze registrovaní členové. Informace pro registrované členy pracovní skupiny BTSF - viz Aplikace > Pracovní skupiny > Pracovní skupina BTSF

Více informací pro členy pracovní skupiny BTSF poskytuje Ing. Ondřej Horák (ondrej.horak@mze.cz).

Informace vložené do kategorie „Pracovní skupina BTSF“ nejsou volně přístupné veřejnosti.

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
e-školení BTSF
18.02.2022
Seznam školení
10.02.2022
BTSF Online 10 e-learningových kurzů
25.10.2021
BTSF training
10.06.2021
Školení BTSF je od 1. dubna 2021 řízeno agenturou HaDEA.
21.05.2021
on line kurzy BTSF (virtuální třídy)
21.01.2021
Zrušení školicích aktivit BTSF do 1. září 2021
12.10.2020
Zrušení školicích aktivit BTSF do 31. prosince 2020
18.09.2020
Organizační struktura DG SANTE od 1.9.2020
03.09.2020
Reorganizace DG SANTE
02.09.2020
Zrušení školicích aktivit BTSF od 1. září do 16. října 2020
14.07.2020
Čtyři výzvy 2020
17.06.2020
Zrušení školicích aktivit BTSF od 6. března do 31. srpna 2020
26.05.2020
Seznam a termíny školení BTSF
10.12.2019
e-kurzy BTSF během vánočních svátků 2018
06.12.2018
tendry 2018, realizace 2019
06.12.2018
Seznam a termíny školení BTSF
05.12.2018
e-kurzy BTSF v roce 2018
09.03.2018
Seznam a termíny školení BTSF
13.02.2018
e - kurzy BTSF v roce 2017
14.02.2017
Seznam a termíny školení BTSF
02.01.2017
Seznam a termíny školení BTSF
01.02.2016
e-kurzy BTSF v roce 2016
28.01.2016
Výkonná agentura CHAFEA, kterou Komise pověřila řízením školicích programů BTSF, zveřejnila výzvy k účasti na výběrových řízeních.
02.12.2015
školení BTSF
06.11.2015
Seznam a termíny školení BTSF v roce 2015
29.01.2015
Organizační struktura DG SANTE od 1. 1. 2015
16.01.2015
Předmětem tendrů je organizace, management a realizace školicích aktivit Společenství soustředěných na oblast zdraví rostlin, ochranu rostlinných produktů a úřední kontrolu potravin a krmiv.
15.08.2014
Seznam a termíny školení BTSF v roce 2014
31.03.2014
Školení BTSF řízeno od 1. ledna 2014 agenturou CHAFEA
15.01.2014
Počet: 32 Velikost stránky
12
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021