Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Bezpečnost potravin v ČR > Sekce zemědělství a potravinářství MZe

Přesunout kategorii Sekce zemědělství a potravinářství MZe do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Sekce zemědělství a potravinářství MZe

 

Nový podkategorie Sekce zemědělství a potravinářství MZe

 

Sekce zemědělství a potravinářství MZe

Sekce zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství svou činností zastřešuje oblast potravin v ČR.


Foto: Shutterstock

Sekce zemědělství a potravinářství má čtyři odbory: 

- Odbor bezpečnosti potravin, 
- Odbor potravinářský,
- Odbor environmentální a ekologického zemědělství,
- Odbor zemědělských komodit.

Odbor bezpečnosti potravin

 • Je koordinačním místem pro komunikaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).
 • Zajišťuje přenos dat mezi ČR a ES/EU v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv.
 • Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vypracovává strategii bezpečnosti potravin a krmiv.
 • Je sekretariátem meziresortní Koordinační skupiny bezpečnosti potravin v ČR.
 • Řeší administraci schvalování geneticky modifikovaných potravin a krmiv.
 • Řeší administraci schvalování nových potravin (potravin nového typu).
 • Monitoruje výskyt cizorodých látek v potravním řetězci.
 • Vypracovává koncepce bezpečnosti potravin s celostátní působností.
 • Koordinuje a metodicky řídí oblast využívání odpadů a vedlejších produktů zemědělství  a potravinářství jako alternativních zdrojů energie.
 • Zajišťuje informovanost a vzdělávání obyvatel prostřednictvím oddělení "Informační centrum bezpečnosti potravin".
 • Zajišťuje vzdělávání zaměstnanců orgánů státního dozoru ve školícím programu BTSF.

 

Odbor potravinářský

 • Je národním kontaktním místem pro pracovní orgány EU v oblasti  potravinového práva a potravinových standardů. 
 • Zodpovídá za resortní politiku kvality potravin a zpracovaných zemědělských výrobků, včetně regionálních potravin. 
 • Řídí činnost hodnotitelské komise národní značky kvality KLASA. 
 • Navrhuje úpravy právních předpisů ČR v oblasti výroby, kontroly, hygieny potravin a jejich zdravotní nezávadnosti. 
 • Analyzuje trendy ve vývoji potravinářského a tabákového průmyslu v ČR a navrhuje směry jeho dalšího rozvoje. 
 • Navrhuje a administruje národní dotační programy pro modernizaci a konkurenceschopnost potravinářského průmyslu ČR, včetně programů na podporu technologií v oblasti potravinářství. 
 • Koordinuje výkon státní správy dozorovými orgány v oblasti bezpečnosti potravin.

  Pro posílení komunikace a koordinace mezi jednotlivými dozorovými orgány v působnosti MZe a Odborem potravinářským byl zřízen Výkonný výbor dozorových orgánů, který je tvořený statutárními zástupci dozorových orgánů (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce) a ředitelem Odboru potravinářského. Činnosti a postavení tohoto výboru jsou dány statutem.

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021