Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Potraviny nového typu

Přesunout kategorii Potraviny nového typu do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Potraviny nového typu

 

Nový podkategorie Potraviny nového typu

 

Potraviny nového typu

Informace pro subjekty uvádějící na trh nové potraviny platná od 1. 1. 2015


Foto: Shutterstock

Novými potravinami (dříve nazývanými potraviny nového typu) nebo novými složkami potravin nového typu (dále jen „NP“) se rozumí potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby před 15. 5. 1997,
tedy datem, kdy vstoupilo v platnost nařízení EP a R (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravy.

Od 1. 1. 2018 platí nové nařízení EP a R (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách.

Nové potraviny mohou být nově vyvinuté, vyrobené novou technologií nebo novým technologickým procesem, ale také potraviny, které jsou tradičně konzumovány mimo státy EU. Příkladem jsou olej z antarktického krilu (Euphausia superba), oleoresin bohatý na astaxantin z řas Haematococcus pluvialis, zemědělské produkty ze třetích zemí (semena chia, noni džus) nebo potraviny produkované novým technologickým procesem (UV zářením ošetřený chléb, mléko, houby nebo pekařské droždí). 

Nové potraviny i nadále podléhají schvalovacímu procesu před jejich uvedením na trh.

Žádost o schválení se nově podává přímo Evropské komisi.

V ČR je kompetentním úřadem pro nové potraviny:

Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin

Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 

E-mail: novelfoods@mze.cz 
ID DS: yphaax8                (Maximální velikost datové zprávy: 10 MB)


Nové potraviny nesmí:

  • představovat pro spotřebitele nebezpečí;
  • uvádět spotřebitele v omyl;
  • být odlišná od potraviny nebo složky potraviny, k jejíž náhradě je určena, tak, že by její běžná spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodná.


 

Související právní předpisy:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách


Další dokumenty:

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2469 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví asministrativní a vědecké požadavky na žádosti

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2468 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny

 

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Hodnocení nových potravin s kanabidiolem pozastaveno do získání nových údajů
07.06.2022
Aktuální informace k 28. 3. 2022
28.03.2022
Informace Ministerstva zemědělství o tzv. "cascaře" a postupu pro její legální uvedení na trh.
18.02.2022
Působení látek obsažených v této rostlině může být spojeno s řadou rizik.
27.04.2021
Tisková zpráva Mendelovy univerzity v Brně
11.02.2021
Počet: 8 Velikost stránky
12
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021