Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
EFSA > Poradní sbor

Přesunout kategorii Poradní sbor do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Poradní sbor

 

Nový podkategorie Poradní sbor

 

Poradní sbor

Jeho složení a pracovní skupiny. Zástupce ČR v Poradním sboru.

Úkolem Poradního sboru EFSA je výměna informací o potenciálních rizikách, sdílení informací, sběr a analýza dat a zamezení provádění duplicitních vědeckých činností. Stěžejní činností je zajišťování kontaktu mezi úřadem a národními institucemi. Dokladem transparentního přenosu informací mezi EFSA a členskými státy EU jsou pravidelná zasedání poradního sboru a jeho pracovních skupin, dále zasílání návrhů tiskových zpráv před jejich zveřejněním na webových stránkách EFSA a na stránkách jednotlivých národních úřadů.

Poradní sbor, kterému předsedá výkonný ředitel, tvoří osoby, jež zastupují příslušné instituce 27 členských států EU vykonávající obdobné úkoly jako Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Zasedání poradního sboru se jako pozorovatelé účastní také zástupci Norska, Švýcarska a rovněž Evropské komise.

Českou republiku v Poradním sboru reprezentují pracovníci Ministerstva zemědělství, konkrétně ředitel(ka) odboru bezpečnosti potravin.

V rámci Poradního sboru funguje pracovní skupina pro komunikaci. Jejím úkolem je rozvoj spolupráce s členskými státy Evropské unie a koordinace komunikace o riziku ve všech oblastech spojených s EFSA, a dále výměna informací a zkušeností získaných v členských státech a na úrovni Evropy.

Pracovní skupina se podílí na informování veřejnosti o bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví rostlin, výživě a zdraví a pohodě zvířat, zajišťuje informování o hodnocení aktivit a výsledků v oblasti komunikace o riziku.

Členové pracovní skupiny se podílejí na rozvoji komunikace o nově se objevujících a aktuálních důležitých problémech v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, na informování o ožehavých a aktuálních tématech, reciproční výměně tiskových zpráv mezi EFSA a členskými státy EU (v časovém předstihu a pod embargem) a na podpoře komunikačních aktivit v Evropě.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021