Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Zdroje ICBP - Archiv > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Přesunout kategorii Monitoring cizorodých látek do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Monitoring cizorodých látek

 

Nový podkategorie Monitoring cizorodých látek

 

Monitoring cizorodých látek


Foto: Shutterstock

Program "Monitoring cizorodých látek" zahrnuje sledování cizorodých látek v celém potravním řetězci, nejen v potravinách, ale i v surovinách. Každoroční sledování přináší ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými kontaminanty.

Monitorování je pro ČR závazné a vychází z každoročních doporučení Evropské komise k získání srovnatelných dat v daných oblastech, která slouží buď k tvorbě limitů u látek, u nichž limity stanoveny zatím nejsou, nebo k mapování výskytu určitých látek na území EU.

Výsledky monitoringu cizorodých látek jednotlivých členských států jsou využity a zpracovány v pracovních orgánech EK. Experti jak dozorových organizací podílejících se na provádění monitoringu cizorodých látek, tak Ministerstva zemědělství, se na základě existujících dat mohou aktivně účastnit jednání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a jeho jednotlivých podskupin. S ohledem na nové informace a vývoj v Codexu Alimentarius je možno pružně měnit maximální limity některých kontaminujících látek. Jsou stanoveny maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách a je třeba průběžně sledovat jejich dodržování.

Plány monitoringu jednotlivých organizací jsou průběžně upravovány o některé analýzy kontaminantů či o komodity, jak bylo projednáno a dohodnuto v pracovních skupinách Evropské komise, a ve vazbě na plnění právních předpisů Komise. Zároveň se přihlíží na zjištění notifikovaná systémem RASFF. Zadání požadavků na zajišťování monitoringu cizorodých látek se pružně mění s požadavky Evropské komise.

 

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2018.
19.09.2019
Zpráva ze Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ
01.08.2019
Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ
09.07.2019
Úřad EFSA publikoval nejnovější výroční zprávu mapující rezidua pesticidů v potravinách.
02.07.2019
Předkládaná zpráva obsahuje charakteristiky všech sledovaných ukazatelů.
26.06.2019
Zpráva za rok 2018
20.05.2019
Informace a tisková zpráva ČZU
10.05.2019
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).
04.03.2019
Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2019 - 2021".
26.09.2018
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2017.
10.09.2018
Tisková zpráva SVS ze dne 24. 4. 2018.
24.04.2018
Zpráva o výsledcích monitoringu cizorodých látek v potravinách
18.04.2018
Zpráva ÚKZÚZ za rok 2017
12.04.2018
Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2018-2020".
25.10.2017
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2016.
27.09.2017
ÚKZÚZ vydal Zprávu o činnostech SZV včetně výsledků kontrol a odběru vzorků.
13.07.2017
ÚKZÚZ vydal Zprávu z úředních kontrol krmiv v roce 2016.
06.06.2017
Zpráva ÚKZÚZ za období 2004 - 2015
24.04.2017
ÚKZÚZ vydal Zprávu za rok 2016.
21.04.2017
Informace SZÚ
30.01.2017
Konference se bude konat 1.-2. 2. 2017 v Brně.
06.12.2016
Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2017-2019".
01.11.2016
Odbor bezpečnosti potravin vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2015.
14.09.2016
Konference se konala dne 19. 5. 2016 na Ministerstvu zemědělství.
25.05.2016
Informace Státního zdravotního ústavu k pesticidům: biocidním přípravkům a přípravkům na ochranu rostlin.
16.11.2015
Tisková zpráva SVS ze dne 11. 11. 2015.
11.11.2015
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2014.
08.09.2015
Informace ÚKZÚZ k problematice mykotoxinů, jejich výskytu a kontrole.
03.07.2015
Sledování kvality zemědělských plodin pěstovaných na pozorovacích plochách bazálního monitoringu půd (1997-2013)
17.06.2015
Zpráva ÚKZÚZ za rok 2014.
09.06.2015
Počet: 95 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021