Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Zdroje ICBP - Archiv > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Přesunout kategorii Monitoring cizorodých látek do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Monitoring cizorodých látek

 

Nový podkategorie Monitoring cizorodých látek

 

Monitoring cizorodých látek


Foto: Shutterstock

Program "Monitoring cizorodých látek" zahrnuje sledování cizorodých látek v celém potravním řetězci, nejen v potravinách, ale i v surovinách. Každoroční sledování přináší ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými kontaminanty.

Monitorování je pro ČR závazné a vychází z každoročních doporučení Evropské komise k získání srovnatelných dat v daných oblastech, která slouží buď k tvorbě limitů u látek, u nichž limity stanoveny zatím nejsou, nebo k mapování výskytu určitých látek na území EU.

Výsledky monitoringu cizorodých látek jednotlivých členských států jsou využity a zpracovány v pracovních orgánech EK. Experti jak dozorových organizací podílejících se na provádění monitoringu cizorodých látek, tak Ministerstva zemědělství, se na základě existujících dat mohou aktivně účastnit jednání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a jeho jednotlivých podskupin. S ohledem na nové informace a vývoj v Codexu Alimentarius je možno pružně měnit maximální limity některých kontaminujících látek. Jsou stanoveny maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách a je třeba průběžně sledovat jejich dodržování.

Plány monitoringu jednotlivých organizací jsou průběžně upravovány o některé analýzy kontaminantů či o komodity, jak bylo projednáno a dohodnuto v pracovních skupinách Evropské komise, a ve vazbě na plnění právních předpisů Komise. Zároveň se přihlíží na zjištění notifikovaná systémem RASFF. Zadání požadavků na zajišťování monitoringu cizorodých látek se pružně mění s požadavky Evropské komise.

 

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).
10.11.2022
Ministerstvo zdravotnictví předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v ČR pro roky 2023-2025.
12.10.2022
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2021.
26.09.2022
V srpnu 2022 byla v Úředním věstníku EU publikována nová nařízení a doporučení Komise týkající se kontaminujících látek v potravinách.
02.09.2022
Výsledky monitoringu CZVP SZÚ
02.09.2022
Zprávu vydalo Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ
31.08.2022
Výroční zpráva ÚKZÚZ za rok 2021
17.08.2022
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).
12.07.2022
Zpráva ÚKZÚZ
24.05.2022
Informace spotřebitelské organizace dTest
05.05.2022
Zpráva ÚKZÚZ za rok 2021
03.05.2022
Nařízení Komise ze dne 12. 4. 2022
22.04.2022
Úřad EFSA vydal souhrnnou zprávu EU za rok 2020.
08.04.2022
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).
08.04.2022
Tisková zpráva SVS
29.03.2022
Zpráva SZPI
18.03.2022
Výroční zpráva za rok 2021
28.02.2022
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).
07.02.2022
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).
13.01.2022
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).
01.11.2021
Ministerstvo zemědělství požádalo EK o opravu jednotky (správně mg/kg) pro hodnoty ML kadmia.
18.10.2021
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2020.
24.09.2021
Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo a předložilo kontrolní plán pro rezidua pesticidů.
14.09.2021
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).
25.08.2021
Tisková zpráva ÚKZÚZ
18.06.2021
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).
14.06.2021
MZe uveřejňuje aktualizovaný seznam národních referenčních laboratoří, referenčních laboratoří a uvádí informaci, kde lze nalézt aktuální seznam určených úředních laboratoří.
01.06.2021
Výroční zpráva Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ za rok 2020
20.05.2021
Zpráva Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
10.05.2021
Tisková zpráva spotřebitelské organizace dTest
21.04.2021
EFSA zveřejnil souhrnnou zprávu EU o reziduích pesticidů v potravinách.
13.04.2021
Tisková zpráva SVS
31.03.2021
Zpráva SZPI
16.03.2021
Zpráva ÚKZÚZ
24.02.2021
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).
15.02.2021
Informace ÚKZÚZ
30.11.2020
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2019.
23.09.2020
Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo a předložilo kontrolní plán pro rezidua pesticidů
18.09.2020
Zpráva Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ
14.07.2020
Zpráva Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
10.06.2020
Tisková zpráva ÚKZÚZ
15.04.2020
Tisková zpráva SVS
07.04.2020
Souhrnná zpráva EFSA za rok 2018
06.04.2020
EFSA představil souhrnné výsledky za rok 2018 a interaktivní nástroj pro jejich prohlížení
03.04.2020
Zpráva SVS za rok 2019
30.03.2020
Zpráva SZPI
27.03.2020
Na monitoringu reziduí pesticidů se podílejí dozorové orgány SZPI, SVS a ÚKZÚZ.
04.12.2019
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).
02.12.2019
Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo a předložilo kontrolní plán pro rezidua pesticidů.
01.10.2019
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2018.
19.09.2019
Zpráva ze Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ
01.08.2019
Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ
09.07.2019
Úřad EFSA publikoval nejnovější výroční zprávu mapující rezidua pesticidů v potravinách.
02.07.2019
Předkládaná zpráva obsahuje charakteristiky všech sledovaných ukazatelů.
26.06.2019
Zpráva za rok 2018
20.05.2019
Informace a tisková zpráva ČZU
10.05.2019
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).
04.03.2019
Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2019 - 2021".
26.09.2018
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2017.
10.09.2018
Tisková zpráva SVS ze dne 24. 4. 2018.
24.04.2018
Zpráva o výsledcích monitoringu cizorodých látek v potravinách
18.04.2018
Zpráva ÚKZÚZ za rok 2017
12.04.2018
Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2018-2020".
25.10.2017
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2016.
27.09.2017
ÚKZÚZ vydal Zprávu o činnostech SZV včetně výsledků kontrol a odběru vzorků.
13.07.2017
ÚKZÚZ vydal Zprávu z úředních kontrol krmiv v roce 2016.
06.06.2017
Zpráva ÚKZÚZ za období 2004 - 2015
24.04.2017
ÚKZÚZ vydal Zprávu za rok 2016.
21.04.2017
Informace SZÚ
30.01.2017
Konference se bude konat 1.-2. 2. 2017 v Brně.
06.12.2016
Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2017-2019".
01.11.2016
Odbor bezpečnosti potravin vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2015.
14.09.2016
Konference se konala dne 19. 5. 2016 na Ministerstvu zemědělství.
25.05.2016
Informace Státního zdravotního ústavu k pesticidům: biocidním přípravkům a přípravkům na ochranu rostlin.
16.11.2015
Tisková zpráva SVS ze dne 11. 11. 2015.
11.11.2015
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2014.
08.09.2015
Informace ÚKZÚZ k problematice mykotoxinů, jejich výskytu a kontrole.
03.07.2015
Sledování kvality zemědělských plodin pěstovaných na pozorovacích plochách bazálního monitoringu půd (1997-2013)
17.06.2015
Zpráva ÚKZÚZ za rok 2014.
09.06.2015
Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015-2017.
21.04.2015
Odbor bezpečnosti potravin (MZe) vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2013.
01.09.2014
Zpráva ÚKZÚZ za rok 2013
31.03.2014
Zpráva ÚKZÚZ: Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech v roce 2012.
27.09.2013
Ministerstvo zemědělství - Odbor bezpečnosti potravin vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2012.
17.09.2013
Uvádějí se poměrně vysoké nálezy kontaminace krmiv a potravin živočišného původu radionuklidy Cs137 a Sr90 a souvislost s přetrvávajícím růstem výskytu onemocnění v Bělorusku.
24.07.2013
Toto antibiotikum zakázané jako léčivo pro zvířata k výrobě potravin je zřejmě produkováno v půdě bakteriemi Streptomyces venezuela, a následně se může vyskytnout v některých potravinách a krmivech.
12.07.2013
Podle analýzy prováděné ve Velké Británii se v nejvyšších koncentracích v potravinách vyskytuje diisononyl-ftalát (DiNP), nejčastější je výskyt di-(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP).
04.07.2013
Stanovisko BfR č. 014/2013 ze dne 14. června 2013.
24.06.2013
Analýzou 307 vzorků z 21 evropských zemí byl získán přehled o koncentracích ESBO, ftalátů aj. Slibným řešením se zdají být těsnění s polyadipátem jako změkčovadlem.
03.06.2013
Analýzou doplňků stravy určených dětem, obsahujících rybí olej jako zdroj omega-3 mastných kyselin, bylo zjištěno nezanedbatelné množství kontaminujících PCB.
24.05.2013
Množství deoxynivalenolu se během pečení zvyšuje, T-2 a HT-2 se snižuje. Byly identifikovány určité glukosidové konjugáty.
23.05.2013
Komise EU vydala na základě stanoviska výboru CONTAM doporučení 2013/165/EU ohledně sledování přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin.
21.05.2013
Francouzský Úřad pro potraviny a veřejné zdraví předložil další 4 studie zaměřené na rizika BPA a na hledání alternativ pro snížení jeho příjmu lidmi.
19.04.2013
Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 14. 3. 2013.
21.03.2013
V roce 2006 bylo zahájeno monitorování vzorků tzv. smíšené stravy, která je složena z potravin ve skladbě a množství odpovídajícím potravnímu koši obyvatele ČR.
21.03.2013
Cílem projektů financovaných Evropskou komisí v letech 2009 – 2012 byl monitoring kontaminantů v lidském těle prováděný v 27 evropských zemích.
20.02.2013
Skutečný obsah niklu pocházejícího z katalyzátorů většinou v Polsku překračuje stanovený limit. Z celkového nejvyššího denního přísunu niklu stanoveného CA dodávají margariny ca 1,4 %.
17.01.2013
„Ministerstvo zemědělství - odbor bezpečnosti potravin vydává další závěrečnou Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu MZe v roce 2011.
25.09.2012
Ministerstvo zdravotnictví – úsek ochrany veřejného zdraví a řízení hygienické služby předkládá dokument „Víceletý kontrolní plán pro residua pesticidů 2012-2014“.
11.04.2012
Souhrnná zpráva rezortu zemědělství za rok 2010.
07.09.2011
Počet: 114 Velikost stránky
12
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021