Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Právní předpisy EU – základní informace > Právní předpisy EU – základní informace> Legislativa EU a MS - Archiv

Přesunout kategorii Legislativa EU a MS - Archiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Legislativa EU a MS - Archiv

 

Nový podkategorie Legislativa EU a MS - Archiv

 

Legislativa EU a MS - Archiv

Informační kategorie kanálu Legislativa - Archiv

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Nařízením 479/2007/ES byla upravena přechodná opatření pro provádění nařízení 853/2004/ES, 854/2004/ES a  882/2004/ES, týkající se dovozu některých živočišných potravin z třetích zemí, která byla původně stanovena nařízením 2076/2005/ES.
04.05.2007
Od září 2006 začala v souladu se sdělením Komise KOM(2006) 519 probíhat školení pracovníků dozoru ze zemí EU a z třetích zemí.
02.05.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.05.2007
Informace o platné legislativě, o záměrech Komise EU ohledně snížení používání pesticidů a o aktuálním stavu v této záležitosti.
29.04.2007
Kritický pohled na vývoj potravinové legislativy EU z hlediska volného pohybu zboží na vnitřním trhu.
25.04.2007
Komise staví Španělsko před Evropský soud kvůli zákazu výrobků obsahujících guaranu, žen-šen, sójové isoflavony, alfalfu, passifloru aj.
20.04.2007
EU znovu zavedla clo z importu kukuřice, které platí od 16.3.2007 pro všechny členské státy EU
19.04.2007
Ministerstvo zemědělství a Institut profesní přípravy, Praha si Vás dovolují pozvat na pilotní seminář : Implementace veterinární legislativy s důrazem na nařízení komise (ES) č. 2073 / 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny v oblasti výroby a zpracování potravin živočišného původu.
13.04.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
08.04.2007
Vzdělávací kurzy a publikace Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR).
29.03.2007
Minimalizuje nebezpečí vzniku chyb
28.03.2007
Potravináři korespondovali s evropskou komisařkou Marian Fischer Boelovou
26.03.2007
Pomazánkové máslo díky neústupnosti Bruselu zřejmě definitivně končí
26.03.2007
Je popsán přístup k úplným textům předpisů EU v češtině týkajících se problematiky veterinárního lékařství a zootechniky.
24.03.2007
Je popsán přístup k úplným textům předpisů EU v češtině týkajících se problematiky krmiv.
24.03.2007
Uvedený vývoj právních předpisů pro masné výrobky na Slovensku nepomohl ke  zlepšení  kvality výrobků.
16.03.2007
Nařízení 2081/92/EHS o ochraně zeměpisných označení a označení původu bylo po úpravě pro srozumitelnost nahrazeno nařízením 510/2006/ES.
15.03.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
07.03.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
02.02.2007
Parlament naléhá na prevenci nadváhy, obezity a chronických onemocněníEuroparlPress-Česká redakce
01.02.2007
Evropská unie chce prosadit, aby ovoce a zeleninu dostávali  školáci ve všech školách členských zemí zdarma.
24.01.2007
První se série článků informujících o projektu, který má podpořit zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků.
24.01.2007
Většina podniků na zpracování mléka, masa a ryb k datu přistoupení Bulharska a Rumunska k EU nesplňuje hygienické požadavky.
21.01.2007
Ve Věstníku ES vyšlo nařízení 1924/2006/ES o  tvrzeních při označování potravin a nařízení 1925/2006/ES o obohacování potravin.
05.01.2007
Nařízení 1881/2006/ES, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách upravuje, zrušuje a nahrazuje nařízení 466/2001/ES.
05.01.2007
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
04.01.2007
Seznam registrovaných poradců, kteří poskytují podporované poradenské služby. Na jejich činnost lze žádat podporu z Programu rovoje venkova opatření 1.3.4 Využívání poradenských služeb
12.10.2006
Počet: 537 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021