Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Kontrola potravin a krmiv

Přesunout kategorii Kontrola potravin a krmiv do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Kontrola potravin a krmiv

 

Nový podkategorie Kontrola potravin a krmiv

 

Kontrola potravin a krmiv

Úřední kontroly, dozorové orgány, tiskové zprávy.


Foto: Shutterstock

Potraviny a krmiva uváděné do oběhu musí splňovat požadavky na  bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Právní předpisy Společenství obsahují skupinu pravidel, která mají zajistit dosažení tohoto cíle.

Základní pravidla k právním předpisům týkajícím se potravin a krmiv jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin.

Kromě těchto základních pravidel existují specifičtější právní předpisy týkající se potravin a krmiv, které se vztahují na různé oblasti, např. výživu zvířat, hygienu krmiv a potravin, zoonózy, rezidua a kontaminující látky, označování potravin, potraviny nového typu, GMO a řadu dalších oblastí.

Právní předpisy Společenství týkající se potravin a krmiv jsou založeny na zásadě, že provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce v rámci podniků podléhajících jejich kontrole odpovídají za zajištění toho, aby potraviny a krmiva splňovaly požadavky právních předpisů týkajících se potravin a krmiv, které se vztahují na jejich činnost.

Členské státy musí zajistit uplatňování právních předpisů v praxi. Za tímto účelem se provádějí úřední kontroly.

Na úrovni Společenství existují harmonizovaná pravidla pro provádění takových kontrol. Jsou obsažena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

Uvedené nařízení se nevztahuje na úřední kontroly sloužící k ověření toho, zda jsou dodržována pravidla týkající se společné organizace trhů se zemědělskými produkty.

Odborníci Komise provádějí v členských státech ve spolupráci s dozorovými orgány obecné a zvláštní audity, jejichž hlavním cílem je ověřit, zda jsou úřední kontroly prováděny v souladu s právními předpisy EU. Zprávy z těchto auditů uveřejňuje Evropská komise prostřednictvím Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) - http://ec.europa.eu/food/fvo/.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021