Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Menu > Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Přesunout kategorii Geneticky modifikované potraviny a krmiva do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Geneticky modifikované potraviny a krmiva

 

Nový podkategorie Geneticky modifikované potraviny a krmiva

 

Geneticky modifikované potraviny a krmiva


Foto: Shutterstock

Moderní biotechnologie nachází v dnešní době široké uplatnění v zemědělském, potravinářském i farmaceutickém průmyslu.

Geneticky modifikovanou potravinou a krmivem se rozumí potravina a krmivo, které obsahuje geneticky modifikované organismy, sestává z nich nebo je z nich vyrobena.
Legislativní rámec pro oblast GM potravin a krmiv je řešen na úrovni EU. Uvádění GMO pro použití v potravinách a krmivech na trh EU podléhá velmi přísné regulaci dle nařízení EP a R (ES) č. 1829/2003.

Robustnost a přísnost celého systému vytváří z GM potravin ty nejprověřenější potraviny na trhu. Jako potravina či krmivo mohou být v současné době v EU uváděny na trh produkty z bavlníku, kukuřice, brambor, řepky, sóji, cukrové řepy. Dále jedna bakteriální a jedna kvasinková kultura. V České republice se spotřebitel nejčastěji setká v obchodě s rostlinnými oleji (sójové, řepkové) vyrobenými z geneticky modifikovaných rostlin. Přehled schválených GM potravin a krmiv naleznete na stránkách Evropské komise v Registru EU geneticky modifikovaných potravin a krmiv.

V EU se ovšem GM produkty rostlinného původu využívají především v krmivářském průmyslu.

Ve světě jsou ve vývoji či v oběhu již geneticky upravené potraviny s vyšší nutriční hodnotou a příznivějším obsahem jednotlivých vitamínů, s vyváženým složením mastných kyselin, s lepší údržností či se zvýšeným obsahem nenasycených mastných kyselin omega-3 atd. Transgenní plodiny odolávající abiotickým stresům (např. sucho, chlad, zasolení půd či nedostatek světla) nám možná v budoucnu pomohou udržet nízké ceny a dostatek potravin.

V celosvětovém měřítku se vývoj biotechnologií nezaměřuje pouze na rostlinné komodity, ale také na potraviny živočišného původu. Na Kubě je již například v oběhu GM tilápie a pro vstup na americký trh je připraven GM losos.

Na evropském trhu je možné koupit jen GM produkty rostlinného původu, žádná GM potravina či krmivo živočišného původu být uváděno nesmí. Přehled schválených GM potravin a krmiv naleznete na stránkách Evropské komise v Registru EU geneticky modifikovaných potravin a krmiv.

Použití GM produktů rostlinného původu je výrazné především v krmivářském průmyslu, protože sója a kukuřice jsou nejdůležitějšími rostlinnými zdroji bílkovin pro zvířata. Podle Evropského sdružení výrobců krmiv (FEFAC) je 85 % vyrobených krmných směsí v EU označeno jako GM materiál. Značné rozšíření biotechnologií v zemích vyvážející krmné suroviny do celého světa, znamená, že v Evropě bude i nadále vzrůstat potřeba geneticky modifikovaných rostlinných komodit. Není možné celkové dodávky kvantifikovat, protože neexistuje žádný právní rámec, na jehož základě by se data sbírala a vyhodnocovala. V každém případě jsou dovozy GM plodin do EU vysoké a především pro krmivářský průmysl nezbytné. EU si totiž není sama schopna zajistit dostatečné množství bílkovinných zdrojů. FEFAC odhaduje, že EU je závislá na dovozu plodin bohatých na bílkovinu až ze 77 %. Jednou z nejdůležitějších komodit v evropském krmivářství je sója, kterou jsou z 68 % krmena hospodářská zvířata. Ovšem EU vyprodukuje ročně necelé 2 % sóji, zbytek požadovaného množství je dováženo z Brazílie a Argentiny, významnými producenty GM sóji. Brazílie a Argentina také dodávají EU vysoké množství kukuřice k výrobě škrobu, která se také často používá pro výrobu krmiv a z převážné části se jedná rovněž o GM kukuřici.


Další informace o GM potravinách a krmivech:
Vědecký výbor pro GM potraviny a krmiva 
Legislativa    
Registr geneticky modifikovaných potravin a krmiv
Vědecký panel EFSA pro geneticky modifikované organismy
FAO GM Foods Platform

Publikace
:
Leták „Bezpečnost geneticky modifikovaných potravin a krmiv" (2016) 
Publikace "GMO bez obalu" (2014)
Bulletin Svět biotechnologií
GMO v otázkách a opovědích "BIOTRIN" 
Konference "Klonování a geneticky modifikované organismy" (2015) prezentace
Seminář "Pěstování geneticky modifikovaných rostlin" (2015) prezentace

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Informace organizace Biotrin o nových biotechnologiích
23.10.2018
Informace organizace Biotrin
11.10.2018
Informace organizace Biotrin
08.10.2018
Informace Mendelovy univerzity v Brně
27.09.2018
Informace organizace Biotrin o proběhlé konferenci
24.09.2018
Modifikovaná sója byla testována tři roky na poli, výsledky ukazují, že není zdravotně závadná pro lidi ani zvířata a nemá negativní vliv na životní prostředí.
18.09.2018
Konference zaměřená na téma nových technik šlechtění rostlin proběhla 13. září 2018 v Praze v prostorách VŠCHT.
17.09.2018
EK financovala dvě nezávislé vědecké studie, které potvrdily, že GM kukuřice nijak neovlivňuje zdraví lidí a zvířat.
11.09.2018
Biotrin vydal speciální zářijové číslo bulletinu Svět biotechnologií.
07.09.2018
Informace organizace Biotrin ze dne 28. 8. 2018
28.08.2018
Informace organizace Biotrin o vydání povolení pro uvedení dalších GM plodin na evropský trh.
15.08.2018
Informace portálu Gate2Biotech o vývoji nového zařízení s nanopastmi pro zachycení a rychlou detekci patogenních bakterií
08.08.2018
Informace organizace Biotrin ze dne 30. 7. 2018
03.08.2018
Informace organizace Biotrin o rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 25. 7. 2018.
02.08.2018
Informace organizace Biotrin o pěstování GM plodin ve světě v roce 2017.
01.08.2018
Konference se konala ve dnech 28. a 29. června 2018 v sídle OECD v Paříži.
17.07.2018
Informace portálu Gate2Biotech o výzkumu a experimentech při nichž došlo k propadu hladiny cholesterolu až o 60 procent.
11.07.2018
Informace organizace Biotrin o výzkumu systému kontroly rostlin vůči patogenům.
09.07.2018
Informace organizace Biotrin ze dne 25. 6. 2018
27.06.2018
Informace z portálu Gate2Biotech
21.06.2018
Informace organizace Biotrin a Ministerstva životního prostředí
14.06.2018
Genetici přidali do genomu této rýže geny, díky nimž může ve svých jedlých částech vytvářet beta-karoten (provitamin A).
05.06.2018
Informace organizace Biotrin o výzkumu genetické modifikace brambor se zvýšeným obsahem vitamínu B6.
30.05.2018
Informace organizace Biotrin
18.05.2018
Informace organizace Biotrin
14.05.2018
Informace organizace Biotrin o studii využití bakterie TG57 schopné přeměnit celulózu přímo na butanol, který může sloužit jako náhrada za benzín.
03.05.2018
Informace organizace Biotrin o reakci na nový předpis v oblasti hodnocení rizik GMO.
02.05.2018
Informace portálu Gate2Biotech o výzkumu a vývoji vakcíny proti alergii na buráky.
30.04.2018
Informace organizace Biotrin ze dne 16. 4. 2018.
17.04.2018
Informace organizace Biotrin ze dne 12. 4. 2018
12.04.2018
Informace organizace Biotrin ze dne 5. 4. 2018
09.04.2018
Informace organizace Biotrin o výzkumu geneticky modifikovaného ječmene.
26.03.2018
Informace portálu Gate2Biotech o výzkumu mutace, která vede ke snížení hladiny cholesterolu.
22.03.2018
Informace organizace Biotrin ze dne 19. 3. 2018.
20.03.2018
Informace z portálu Gate2Biotech ze dne 14. 3. 2018.
20.03.2018
Informace organizace Biotrin o vědecké konferenci, která se koná 18. - 21. 6. v Kodani.
16.03.2018
Informace organizace Biotrin o výzkumu v oblasti nových technologií
14.03.2018
Informace organizace Biotrin a EuropaBio o novém webovém portálu GMOinfo.eu.
13.03.2018
Organizace BIOTRIN informuje o využití genetických modifikací k vývoji banánů rezistentních vůči tzv. panamské nemoci.
28.02.2018
Informace organizace BIOTRIN ze dne 20. 2. 2018.
27.02.2018
Informace organizace Biotrin z oblasti nových technik šlechtění
20.02.2018
Informace organizace Biotrin ze dne 29. 1. 2018.
30.01.2018
Informace organizace Biotrin a Ministerstva životního prostředí
23.01.2018
Informace organizace Biotrin o poznatcích vědy a výzkumu v oblasti NBT za uplynulý rok
17.01.2018
Informace organizace Biotrin o nových rozhodnutích EU o povolení pro dovoz a zpracování GM plodin.
03.01.2018
Informace organizace Biotrin o výzkumu genů kvasinek zodpovědných za chuť.
29.12.2017
Vývoj filtračního systému je součástí výzkumu, který se snaží řešit problém s endogenními disruptory.
29.12.2017
Informace organizace Biotrin o tzv. "zlatých bramborách" se zvýšeným obsahem karotenoidů a xantofylů.
19.12.2017
Informace z webového portálu gate2biotech.cz
06.12.2017
Informace organizace Biotrin o stanovisku úřadu EFSA k uvedení GM kukuřice na trh.
04.12.2017
Počet: 385 Velikost stránky
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021