Bezpečnost potravin

Aktuality legislativa

Články v kategorii

16. 1. 2012

Směrnice 2011/91/EU  zrušuje a nahrazuje několikrát změněnou směrnici 89/396/EHS.


16. 1. 2012

Nařízení 1267/2011/EU mění nařízení 1235/2008/ES stanovující prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.


12. 1. 2012

Nařízení 1282/2011/EU mění a opravuje nařízení 10/2011/EU o materiálech a předmětech z plastů tak, že doplňuje nově schválené látky a upřesňuje pravidla u některých již schválených látek.


11. 1. 2012

Nařízení 1277/2011/EU mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES. Zpřísněné kontroly se týkají hlavně aflatoxinů a pesticidů.


11. 1. 2012

Nařízení 1258/2011/EU zvyšuje o 500 mg/kg max. limity pro dusičnany v čerstvém špenátu a salátu. Byla změněna metodika u dioxinů a dioxinům podobných PCB, a v souvislosti s tím zpřesněny stanovené limity.


6. 1. 2012

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.


4. 1. 2012

Vyhláška 463/2011 mění vyhlášku 107/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2012.


28. 12. 2011

Přehled právních předpisů týkajících se potravinářských přídatných látek.


2. 12. 2011

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.


25. 11. 2011

Nařízení 1161/2011/EU doplňuje seznamy použitelných minerálních látek ve směrnici 2002/46/ES, v nařízení 1925/2006/ES a v nařízení 953/2009/ES.


23. 11. 2011

Nařízením 1160/2011/EU se schvaluje, že ovesné beta-glukany snižují cholesterol, ale zamítá obdobné tvrzení pro sojové bílkoviny, a také tvrzení o vlivu Actimelu na redukci toxinů Clostridium difficile ve stáří.


18. 11. 2011

Nařízení 1129/2011/EU mění od 1. 6. 2013 dosavadní přílohu II nařízení 1333/2008/ES. Několik  změn platí od 2. 12. 2011. Podle dalšího nařízení – 1131/2011/EU lze od 2.12.2011 používat steviol-glykosidy.


1 36 37 38 39 40 42