Bezpečnost potravin

Aktuality legislativa

Články v kategorii

28. 3. 2012

Nařízení 250/2012/EU prodlužuje omezení dovozu z Japonska  a povinné kontroly do 31. 10. 2012.


9. 3. 2012

Náhradní sladidlo steviol-glykosidy povolené nařízením Komise (EU) č. 1131/2011, jeho vlastnosti, ADI.


7. 3. 2012

Melamin, arzén a olovo budou hlavním tématem jednání Kodexového výboru pro kontaminanty v potravinách (CCCF), které se bude konat 26. – 30. března v Maastrichtu.


6. 3. 2012

Rozhodnutí 2011/762/EU povoluje uvedení kvasničných beta-glukanů na trh EU.


29. 2. 2012

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.


29. 2. 2012

Vyhláška 51/2012 Sb. mění vyhlášku 291/2003 Sb. s účinností od 1. března 2012.


22. 2. 2012

Komise vysvětluje nejasnosti v nařízení 1169/2011/EU ohledně povinného uvádění RDA pro vitaminy a minerální látky, a nejasnosti u údajů pro mleté maso.


1. 2. 2012

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.


31. 1. 2012

Vyhláška č. 35/2012 Sb. mění od 1. 2. 2012 vyhlášku č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.


24. 1. 2012

Rozhodnutím 2011/882/EU schválila Komise novou žvýkačkovou bázi s podmínkou použití max. 8 % ve výrobku.


23. 1. 2012

Nařízení 29/2012/EU zrušuje a nahrazuje několikrát změněné nařízení 1019/2002/ES.


18. 1. 2012

Nařízení 16/2012/EU doplňuje požadavky stanovené nařízením 853/2004/ES.


1 35 36 37 38 39 42