Bezpečnost potravin

Katalog výzkumných projektů 6. rámcového programu EU (2002–2006)

Vydáno: 21. 11. 2007
Autor: pospisilova

Katalog obsahuje informace o 181 výzkumných projektech řešených v prioritě “kvalita a bezpečnost potravin”.

Evropská komise publikovala katalog všech projektů financovaných v 6. rámcovém programu EU v prioritě 5: “kvalita a bezpečnost potravin” (viz příloha).
V letech 2002–2006 získalo finanční podporu celkem 181 projektů a to v celkové výši 751 milionů EUR. Mezi podporovanými projekty byly ty projekty, které pokračovaly v řešení výzkumných témat z 5. rámcového programu V&V. Novými oblastmi výzkumu pak byly:
– celý potravinový řetězec,
– epidemiologie onemocnění souvisejících s potravinami a alergie,
– dopad potravin na zdraví,
– postupy dosledování v celém produkčním řetězci,
– metody analýzy, detekce a kontrola,
– bezpečnější a pro životní prostředí příznivější výrobní metody a technologie,
– vliv živočišných krmiv na zdraví,
– zdravotní rizika z životního prostředí.
 
V předmluvě uvedené publikace píše komisař pro vědu a výzkum Janez Potocnik, že v době, kdy Komise zahájila přípravu 6. rámcového programu, obyvatelé EU se ve zvýšené míře začali zajímat o problematiku pesticidů v ovoci, obsahu výživových faktorů ve stravě, bovinních růstových hormonů v mléce, nemoci šílených krav, alergií a obezity.
Podle Potocnika byla tématická priorita 6. rámcového programu zaměřená na bezpečnost a kvalitu potravin úspěšná a “efektivně podporovaný výzkum vedl k vytvoření ekologicky příznivějšího výrobního a distribučního řetězce schopného dodávat spotřebitelům bezpečnější, zdravější a rozmanitější potraviny”.
 
Příloha: Food Quality and Safety in Europe (pdf, 10,4 MB, 203 stran)
 
 
Pozn.: Na adrese uvedené zde si lze objednat tištěnou verzi této publikace.