Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Katalog služeb EFSA dostupných při podávání žádostí o posouzení regulovaných produktů do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA

Katalog služeb EFSA dostupných při podávání žádostí o posouzení regulovaných produktů

Vydáno: 25.3.2015
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Úřad představuje podpůrné aktivity pro žadatele

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) představil svůj první katalog podpůrných služeb pro regulované produkty, který poskytuje přehled služeb EFSA nabízených v různých fázích procesu podávání žádostí, včetně informace o tom, kdo může službu požadovat, kdy a jakým způsobem.

Katalog služeb reflektuje snahu EFSA dále posilovat přístup orientovaný na zákazníky, který je součástí závazku EFSA komunikovat se všemi zainteresovanými subjekty a zvyšovat povědomí o své vědecké práci. Zpětná vazba poskytnutá zákazníky v letech 2013 – 2014 hrála při přípravě katalogu důležitou roli.

DOKUMENT: EFSA´s Catalogue of supprt initiatives during the life-cycle of applications for regulated products

Jaké služby EFSA nabízí?
Katalog představuje služby dostupné žadatelům a dalším zainteresovaným subjektům v průběhu procesu podávání žádostí, mezi které patří:
- pokyny podrobně popisující proces přípravy a odeslání žádosti;
informační setkání, na kterých EFSA a zainteresované subjekty diskutují problémy - související s posuzováním regulovaných produktů;
- možnost zaslat žádost elektronickým způsobem;
- příležitosti k podání vysvětlení prostřednictvím telekonferencí a slyšení na jednáních pracovních skupin nebo vědeckých panelů;
- zasílání notifikačních emailů žadatelům po posouzení žádosti;
- příležitost podat dodatečné, vědecky podložené vysvětlení na konci procesu posuzování.

Kontinuální zlepšování
Karine Lheureux, ředitelka aplikačního helpdesku EFSA řekla: „Katalog představuje celou šíři koordinačních aktivit k podpoře zainteresovaných subjektů v průběhu celého životního cyklu žádostí. Dnes, ku příkladu, jsou v celém EFSA harmonizovány postupy pro telekonference konané po ukončení posuzování žádosti a žadatelé tak mají možnost požadovat další vysvětlení k odůvodnění stanoviska vědeckého panelu k žádosti. Věříme, že podobné aktivity přispívají k otevřenějšímu, dostupnějšímu a efektivnějšímu procesu hodnocení rizik.“

EFSA je zavázán neustále zlepšovat své služby, které poskytuje žadatelům v průběhu podávání žádostí o posouzení regulovaných produktů. Úřad bude nadále monitorovat úroveň spokojenosti všech zainteresovaných subjektů a v případě potřeby katalog aktualizovat. 

Pro získání rychlého a komplexního přehledu vyvinul EFSA interaktivní nástroj představující služby poskytované ve všech fázích procesu podávání žádostí.

Zdroj: EFSA: Catalogue of services lists support available during application process

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021