Bezpečnost potravin

Kari koření možnou ochranou kůže před poškozením radiací

Vydáno: 19. 10. 2002
Autor:

kurkumin - extrakt z kurkumy dlouhé, přírodní protizánětlivá látka, rakovina kůže, radioterapie, ochrana před spálením a puchýři, kombinace kurkuminu s jinými protizánětlivými prostředky

Pracovníci Lékařského centra univerzity v Rochesteru zjistili, že kurkumin (žlutý extrakt z oddenků tropické rostliny kurkumy dlouhé /Curcuma longa/, nazývaný též žlutý zázvor), který je považován za látku pozitivně působící na zdraví, může chránit kůži v průběhu radiační terapie. V tomto směru je sice zapotřebí řada dalších výzkumů, ovšem pacienti s rakovinou kůže by mohli o eventuální konzumaci potravin s karí během chemoterapie uvažovat. Kurkumin je přírodní, protizánětlivá látka, u níž byly již dříve prokázány schopnosti potlačovat rozvoj zduřenin krevních cév. Tento proces, nazývaný antiangiogeneze, může devitalizovat nádory. Výzkumníci z Centra  pro rakovinu J.P.Wilmota v rámci výzkumu na myších nyní objevili, že kurkumin může chránit kůži před spáleninami a puchýři, které často provázejí chemoterapii. Toto zjištění je velmi významné, protože poškození kůže je pro pacienty postupující chemoterapii značným problémem. Možnost použít netoxický přírodní prostředek k prevenci tohoto poškození a současně i ke zvýšení účinnosti ozařování, by bylo velkým úspěchem. Výzkumníci prezentovali výsledky pilotní studie na 44. výročním zasedání Americké společnosti pro radioterapii a onkologii v New Orleansu. Studie byla zaměřena na sledování účinku různě velkých dávek kurkuminu na ochranu kůže u myší, které byly ozařovány. Skupina 200 myší dostávala nejprve po dobu 5–7 dní tři různé dávky kurkuminu, pátý den potom byly ozářeny určenou dávkou a po 20 dnech byl posuzován stupeň poškození kůže. U myší, které dostávaly kurkumin, byla kůže poškozena radiací pouze minimálně. Současně bylo zjištěno, že kurkumin potlačuje vývoj nových buněk v oblasti nádoru, čímž se účinnost radiace ještě zvyšuje. Výsledky musí být samozřejmě potvrzeny ještě řadou dalších výzkumů, z nichž bezprostředně následující se bude zabývat účinky kurkuminu v kombinaci s jinými protizánětlivými prostředky, s cílem vypracovat optimální způsob ochrany kůže.
http://www.urmc.rochester.edu/cancercenter/