Bezpečnost potravin

Karcinogenní látka z kapradí v dánských studnách

Vydáno: 15. 9. 2004
Autor:

Ve vodě z některých studní na farmách v Dánsku a Švédsku byla zjištěna kontaminace chemickou látkou ptaquiloside z kapradiny Pteridium aquilinum, která může způsobovat rakovinu jícnu a žaludku.

V rámci výzkumu prováděného Královskou veterinární a zemědělskou univerzitou v Dánsku bylo zjištěno, že vodní zdroje mohou být prostřednictvím kapradiny Pteridium aquilinum (hasivka orličí) kontaminovány chemickou látkou ptaquiloside (PTQ), která může způsobovat rakovinu jícnu a žaludku. Testováním vody ze studní na farmách ve Švédsku a Dánsku byla zjištěna 20 000 vyšší hladina této látky než je povolené množství pro evnironmentální karcinogeny. Podobné trendy byly zjištěny i jinými výzkumy po celém světě. V důsledku změn zemědělských postupů se kapradiny stávají celosvětově stále běžnější součástí pastvin. Vzhledem ke značné rozpustnosti se PTQ může deštěm vyluhovat do půdy a dostat se tak do podzemních vod. Po spasení dobytkem může v některých případech přecházet i do mléka. Výsledky výzkumu byly prezentovány na zasedání Britské ekologické společnosti v Lancesteru. Více informací na adrese  

http://www.foodsafetytoday.com