Bezpečnost potravin

Kapři potřebují hlavně kyslík

Vydáno: 3. 11. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 31.10.2008.

I když se někomu může zdát, že voda, ve které jsou vylovení kapři sádkováni, je studená, rybám neuškodí. Však ani v rybníce není teplo. Podstatné pro bezproblémové přežití kaprů je dostatek kyslíku.
 
Aby kapři připravovaní pro vánoční stůl nestrádali a byli zdraví, na to dozírají inspektoři krajských veterinárních správ. Kontrolují především zdravotní stav ryb, prověřují, aby používaná voda byla čistá, zdravotně nezávadná, obsádka rybami nepřekračovala legislativou dané limity, a aby voda byla dostatečně prokysličená.
 
Požadované parametry stanoví vyhláška č. 382/2004 ve znění vyhlášky č. 424/2005.
Zde je uvedeno v příloze 1, že hustota obsádky kaprů může činit u vody teplé do 5 °C až 1200 kg ryb na tisíc litrů vody, při teplotě 5 – 10 °C až 1000 kg ryb a při teplotě 10 – 15 °C maximálně 700 kg ryb na tisíc litrů vody. Základním požadavkem je také patřičné okysličení, a pro zimní období platí, že při teplotě do 10 °C musí být nasycení vody kyslíkem minimálně 40 %. O úrovni prokysličení je možné se přesvědčit poměrně jednoduchým a rychlým testem.
 
Zatím pracovníci státního veterinárního dozoru nezjistili v sádkách ryb žádné problémy.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR