Bezpečnost potravin

Kanadské úřady ubezpečují spotřebitele o nezávadnosti prodávaných lososů

Vydáno: 27. 8. 2004
Autor:

Na základě dostupných informací konstatoval kanadský ministr zdravotnictví, že v Kanadě prodávaní lososi, chovaní na farmách i volně žijící, nepředstavují pro spotřebitele žádné zdravotní riziko.

Kanadská vláda ujišťuje spotřebitele, že konzumace lososa chovaného na farmách i volně žijícího v moři, prodávaného Kanadě je zcela bez rizika. Toto prohlášení bylo vydáno poté, co se v tisku objevily další zprávy o tom, že konzumace lososa chovaného na farmách představuje pro spotřebitele značné zdravotní riziko. Výsledky nedávného výzkumu, publikované v časopisu Environmental Science and Technology naznačily, že losos chovaný na farmách má v průměru vyšší hladinu polybromovaných difenylesterů (PBDE, které se používají jako protipožární chemické prostředky), než losos volně žijící. Přestože animální studie vykázaly určité negativní účinky PBDE, jsou hladiny těchto látek, nutné k vyvolání škodlivých účinků více než milionkrát vyšší než ty, které byly zjištěny v potravinách, včetně dotyčných ryb. Kanadský ministr zdravotnictví konstatoval, že „na základě v současné době dostupných informací lze tvrdit, že hladiny PBDE, detektované  v rybách prodávaných v Kanadě nepředstavují pro člověka žádné zdravotní riziko“. Více informací na adrese  nebo zde

http://www.foodsafetytoday.com