Bezpečnost potravin

Kanada chce zlepšit ochranu zvířat

Vydáno: 3. 9. 2003
Autor:

Pracovní skupina kanadských odborníků ze zemědělství a členů svazů ochránců zvířat chce zlepšit podmínky v chovu hospodářských zvířat a zejména změnit současné systémy ustájení březích prasnic.

Kanaďané se chtějí do budoucna více zaměřit na ochranu hospodářských zvířat v praxi a přiblížit se tak evropskému standardu. Nyní byla vytvořena pracovní skupina, která se bude zabývat pouze otázkami týkajícími se ochrany zvířat. Na práci v této skupině se vedle zástupců zemědělských organizací podílí velký počet členů nejrůznějších svazů ochránců zvířat.
Kromě toho se také věnují spolu s vědeckými a výzkumnými institucemi na zintenzivnění výzkumu tématu ochrany zvířat. Klíčovou oblastí výzkumu je skupinové ustájení březích prasnic. Tento systém chovu prasnic dosud není v Kanadě téměř vůbec rozšířen. Zvířata jsou ustájena převážně v klecích nebo jsou prasnice dokonce ustájeny ve vazných stájích.

SUS, 2003, č. 3, s. 19