Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kanabidiol (CBD) a problematika nových potravin do kategorie

Aktuality > Aktuality
Potraviny nového typu

Kanabidiol (CBD) a problematika nových potravin

Vydáno: 28.3.2022
Tisk článku
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe
Aktuální informace k 28. 3. 2022

Látka kanabidiol neboli cannabidiol (CBD), patří do skupiny kanabinoidů, mezi které se řadí také kanabigerol (CBG), kanabinol (CBN), kanabichroman (CBC) a rovněž tetrahydrocannabinol (THC). Tyto látky přirozeně obsahují rostliny rodu konopí (Cannabis). 

V současné době jsou rostliny rodu konopí široce využívány v různých odvětvích, mimo jiných také v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu a v potravinářství. Z konopných produktů jsou v EU historicky konzumována konopná semínka, konopná mouka či olej, v některých zemích také listy (např. v ČR). Tyto potraviny přirozeně obsahují CBD v malém množství.

V současné době mají provozovatelé potravinářským podniků stále větší zájem své produkty o CBD obohacovat. Čistá látka CBD (získaná chemickou syntézou či získaná z rostlin rodu konopí) či konopné extrakty s obsahem dalších kanabinoidů však nemají prokázanou historii konzumace ve významné míře před 15. květnem 1997, tudíž spadají do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (dále jen „nařízení EP a R“) a je na ně Evropskou komisí (stejně tak členskými státy Evropské unie) nahlíženo jako na novou potravinu, kdy uvedení na trh musí předcházet schvalovací proces dle nařízení EP a R.

 

Žádosti o autorizaci CBD jako nové potraviny - aktuální situace

Na evropské úrovni je podáno více než 100 žádostí o povolení uvádění CBD (resp. potravin obohacených o CBD) na trh a extraktů z rostlin rodu konopí s obsahem dalších kanabinoidů jako nové potraviny dle nařízení EP a R.

V případě několika žádostí CBD získaného chemickou syntézou již probíhá hodnocení rizik Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Do doby než bude dokončen schvalovací proces, není možné syntetický CBD uvádět na trh EU.

Stejná situace platí také v případě konopných extraktů či CBD získaného z rostlin rodu konopí různými výrobními postupy. Evropskou komisí byla prohlášena platnost více než 10 žádostí (pozn. situace ke dni 28. 3. 2022) a žádosti o uvedení na trh byly tedy postoupeny do schvalovacího procesu. V současné době probíhá hodnocení rizik Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Do doby než bude schvalovací proces dokončen, tyto potraviny nelze uvádět na trh.

V návaznosti na postupný vývoj a očekávané změny v rámci této problematiky budou dozorové orgány při úředních kontrolách posuzovat jednotlivé produkty vždy zcela individuálně a případ od případu.

Přehled žádostí ve schvalovacím procesu lze nalézt na webových stránkách Evropské komise.

Termín pro vydání stanoviska EFSA ohledně bezpečnosti lze sledovat na webových stránkách Evropského úřadu bezpečnosti potravin v sekci Novel foods: Open EFSA (europa.eu).

 

Žádost o povolení uvádění na trh

Žádost o schválení nové potraviny se podává přímo Evropské komisi prostřednictvím elektronického systému e-submission dle čl. 10 nařízení EP a R. Evropská komise předloženou dokumentaci posoudí z administrativního pohledu a k hodnocení rizik pro lidské zdraví je dokumentace předána EFSA. O schválení nové potraviny rozhodují členské státy. Pokud nová potravina projde úspěšně schvalovacím procesem, je zapsána na seznam Unie a může být legálně uvedena na trh Evropské unie, a to v souladu se specifikacemi uvedenými v tomto seznamu pro danou potravinu (např. kategorie potravin, do kterých smí být přidána, stanovené maximální množství aj.).

 

Seznam Unie pro nové potraviny

Pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie pro nové potraviny (prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny) smějí být uváděny jako takové na trh v Unii nebo používány v potravinách. Na seznam Unie je nová potravina zařazena pouze tehdy, pokud na základě dostupných vědeckých důkazů nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko pro lidské zdraví. Do dnešní doby nebyla schválena a zapsána na seznamu Unie žádná potravina obsahující CBD přírodního charakteru nebo syntetický CBD.

 

V případě dotazů týkajících se problematiky nových potravin je možné se obracet na Ministerstvo zemědělství elektronicky na adresu novelfoods@mze.cz.

V případě informací ohledně kosmetických výrobků a obsahu CBD v této kategorii produktů se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví.

 

Související právní předpisy:

 

Další dokumenty:

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021