Bezpečnost potravin

Kalifornie žaluje výrobce konzervovaného tuňáka

Vydáno: 30. 6. 2004
Autor:

Stát Kalifornie žaluje tři velké konzervárenské společnosti za to, že neoznačily své výrobky, konzervovaného tuňáka, jasným a odpovídajícím varováním o hladině obsažené rtuti.

Stát Kalifornie žaluje tři velké konzervárenské společnosti, Del Monte Foods, Tri-Union Seafoods a Bumble Bea Seafoods za to, že neoznačily své výrobky, konzervovaného tuňáka, jasným a odpovídajícím varováním o hladině obsažené rtuti. V žalobě se uvádí, že firmy vystavily veřejnost působení „známých karcinogenních, resp. reprodukčních toxinů“. Konzervy tuňáka by měly být až do vyřešení případu staženy z prodeje a odpovídajícím způsobem označeny. Počátkem letošního roku potravinářští inspektoři doporučovali těhotným ženám konzumovat maximálně 12 oz (1 oz =28,35 g) konzervovaného tuňáka za týden, protože v té době byla konzumace tuňáka uváděna do spojitosti s vyskytnuvší se mozkovou obrnou, slepotou a hluchotou. Dotčené společnosti prohlašují, že soudní pře je bezdůvodná a Americká tuňáková nadace tvrdí, že tuňák je bezpečná a zdravá potravina, a že tvrzení o jeho závadnosti není vědecky podloženo.
http://www.foodsafetytoday.com