Bezpečnost potravin

Kakao bohaté na flavanoly může zpomalovat stárnutí cév

Vydáno: 23. 8. 2006
Autor:

Kakao bohaté na flavanoly zlepšuje funkci cévního endotelu prostřednictvím aktivace syntázy oxidu dusnatého, a to v mnohem větší míře u straších osob než u mladých.

Kakao bohaté na flavanoly může zpomalovat stárnutí cév
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 50473 ; Vydáno : 18.8. 2006 ; Zdroj: Agronavigátor; Autor : Ing. Olga Kopáčová
Kakao bohaté na flavanoly zlepšuje funkci cévního endotelu prostřednictvím aktivace syntázy oxidu dusnatého, a to v mnohem větší míře u straších osob než u mladých.

Američtí výzkumníci z Harvard Medical School, Boston zjistili, že kakao bohaté na flavanoly zlepšuje funkci endotelu (vnitřní výstelka cév), a to v mnohem větší míře u straších osob než u mladých. Zlepšování se dociluje prostřednictvím aktivace syntázy oxidu dusnatého (NOS). Stárnutí je provázeno zvyšováním rizika aterosklerózy, hypertenze, infarktu myokardu a mrtvice. Kardiovaskulární onemocnění u stárnoucí populace zapříčiňují v Evropě zhruba 50 % úmrtí. Společným základem všech těchto stavů je stárnutí krevních cév a jejich poškození v důsledku dysfunkce endotelu. Předchozí studie naznačily, že flavonoidy ze stravy mohou mít souvislost se snižováním koronárních příhod, a to prostřednictvím stimulace produkce oxidu dusnatého (NO) působením syntázy oxidu dusnatého (NOS). Oxid dusnatý prokazatelně působí na hladké svalstvo v krevních cévách, které se rozšiřují a dochází ke zvyšování krevního toku. Dřívější výzkumy ale byly prováděny převážně na zvířatech a in vitro, a byly zaměřeny zejména na flavanoly červeného vína. Bostonští výzkumníci ověřovali hypotézy, že mechanismus působení kakaových flavanolů zahrnuje aktivaci NOS, a účinky flavanolů se zvyšují s přibývajícím věkem. V rámci výzkumu bylo sledováno 34 zdravých dospělých jedinců, kteří byli rozděleni do dvou skupin podle věku, a to na mladší než 50 let (15 osob), resp. starší než 50 let (19 osob). Obě skupiny dostávaly kakaový nápoj bohatý na flavanol (920 ml) po dobu čtyř až šesti dnů. Nápoj (Cocoapro společnosti Mars, Inc.) obsahoval ve 100 ml 9,2 mg epikatechinu, 10,7 mg katechinů a 69,3 mg prokyanidinů (flavanolových oligomerů). Dále nápoj obsahoval 6 g sacharidů, 5 g proteinu, 17,5 mg hořčíku, 58 mg sodíku, a jeho energetická hodnota byla 53 kcal/100 ml. Podskupina každé ze dvou základních skupin dostávala rovněž intravenózní infuzi  Nomega-nitro-L-arginin metylesteru (L-NAME), což je inhibitor syntázy oxidu dusnatého. Bylo zjištěno, že pacienti, kteří nedostávali L-NAME měli významně zlepšenou funkci cév ve srovnání s těmi, kteří L-NAME dostávali. Zlepšení bylo výrazně větší u skupiny starších osob a projevovalo se větší periferní vasodilatací, větším průtokem a zvýšenou odezvou na NOS inhibitor L-NAME. Odezvy na L-NAME indikují, že tyto efekty jsou závislé na oxidu dusnatém. Další účinky NO rovněž zahrnují inhibici agregace krevních destiček a proliferaci hladkého svalstva cév. Dilatace krevních cév se zvýšila o 5,9 ml ve skupině starších osob ve srovnání s 3,2 ml u mladší skupiny. U osob, které dostávaly L-NAME byly tyto efekty obrácené – snížení dilatace o 2,5 u mladých, resp. 3,9 ml ve skupině starších. U krevního tlaku nebyly pozorovány žádné účinky, což je poněkud v rozporu s některými dřívějšími studiemi. Nicméně výsledky nejnovější studie ukazují, že flavanoly mohou mít pozitivní vliv na hypertenzní osoby, zatímco krevní tlak u zdravých dospělých nijak neovlivňují. Souhrnně bylo konstatováno, že kakao bohaté na flavanoly vykazuje příznivé účinky na funkci endotelu u zdravých starších osob, které jsou podmíněny aktivací syntézy oxidu dusnatého. Výzkum bude pokračovat s cílem určit potenciální rozsah příznivých účinků flavanolů z kakaa a to především na starší osoby. Více informací v časopisu Journal of Hypertension nebo na adrese Nutra Ingredients

http://www.rssl.com/OurServices/FoodENews/NewsLetter.aspx?ENewsletterID=169#2