Bezpečnost potravin

K definici termínu “nanomateriál”

Vydáno: 15. 9. 2010
Autor:

Zpráva Evropské komise – DG JRC (2010).

Navzdory rostoucímu používání zpracovaných (engineered) nanomateriálů ve spotřebitelských výrobcích a inovačních technologických aplikacích, neexistuje v současné době široce uznávaná definice termínu “nanomateriál”, která by sloužila jako základ pro legislativu týkající se bezpečného používání nanomateriálů.
Jako odezvu na požadavek Evropského parlamentu uveřejnilo Společné výzkumné středisko (JRC; funguje jako jedno z GŘ Evropské komise) zprávu pod názvem “Úvahy nad definicí nanomateriálu pro regulační účely” (viz příloha).
Ve zprávě se doporučuje používat v legislativě termín “particulate nanomaterials”, čímž by se vyloučily nesrovnalosti s ostatními definicemi a dále velikost částic jako jedinou charakterizující vlastnost.
Pro měřítko nano (“nanoscale”) se jeví jako rozumná spodní hranice 1 nm a horní hranice 100 nm nebo vyšší. Tento návrh umožňuje zahrnout široký okruh nanomateriálů, které se v současné době používají a které je třeba regulovat. Ostatní specifické fyzikálně-chemické vlastnosti a charakteristiky (např. stupeň aglomerace, bioperzistence nebo zda jde o záměrně vyráběné nanomateriály) by byly předmětem zvláštní legislativy. Obecnou definici je proto nezbytné přizpůsobit potřebám specifické implementace.
 
 
Zdroj: JRC newsletter (September/October 2010)