Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Jištění a certifikace kvality v EU do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
Akce zahraniční > Akce - Archiv> Akce zahraniční> Akce - Archiv

Jištění a certifikace kvality v EU

Vydáno: 18.3.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Projekt EU. Výstup z konference zaměřené na programy certifikace potravin, Brusel, 5.–6. února 2007.
Evropský parlament požádal Evropskou komisi, aby zahájila pilotní studii zaměřenou na programy jištění a certifikace kvality potravin (food quality assurance and certification schemes). Tímto úkolem bylo pověřeno GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, které zadalo tuto studii GŘ JRC (Společné výzkumné centrum), konkrétně Institutu pro prospektivní technologické studie (IPTS).
Zatímco počet programů jištění kvality u potravin a v zemědělství trvale roste, celkový objem zemědělské produkce pokrytý programy řízenými na evropské úrovni zůstává malý.
Cílem iniciativy Evropského parlamentu je analyzovat existující programy a identifikovat různé přístupy, které lze v budoucnosti využít, aby se zajistilo, že bude pokryt větší podíl zemědělské produkce a že zemědělci vyrábějící ve vyšší kvalitě (higher standards) získají odpovídající podíl z přidané hodnoty.
V roce 2005 byla provedena studie se zaměřením na různé proměnné veličiny v potravinovém řetězci a na certifikaci kvality v jednotlivých evropských zemích. Tato práce zahrnovala analýzu různých přístupů k vypracování celoevropského rámce pro vytváření schémat jištění a certifikace kvality v integrovaném dodavatelské řetězci.
 
JRC uspořádal k úkolu dne 7. dubna 2005 1. workshop.
Dne 13. července 2005 se uskutečnil workshop v Praze pro země střední Evropy. DG JRC/IPTS společně s DG Agri uspořádaly ve dnech 11.–12. května 2006 tzv. slyšení zainteresovaných subjektů, jehož hlavním cílem bylo zkompletovat nálezy, ke kterým se v rámci úkolu došlo. Je k dispozici konečná zpráva ze slyšení. Ve dnech 5.–6. února 2007 se uskutečnila v Bruselu konference na téma “Certifikace kvality potravin – přidávání hodnoty zemědělské produkci”.

Jsou k dispozici následující dokumenty:
* Souhrn z případových studií provedených JRC/IPTS (pdf, 3,88 MB)
* Typy programů (schemes) fungujících v EU – překrývají se nebo se dosahuje vyššího (synergického) účinku? (pdf, 3,8 MB)
Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021