Bezpečnost potravin

Ještě 62 % nosnic v klecích

Vydáno: 19. 5. 2009
Autor:

V Německu se v potýkají s problémem přestavby klecových ustájení pro nosnice, protože přechodné období skončí již na konci letošního roku.

K 1. prosinci 2008 bylo v Německu v zemědělských podnicích ustájeno 31,7 milionů nosnic. Celkem podniky disponují kapacitou přesahující 40 milionů ustajovacích míst. Podle údajů Spolkového statistického úřadu (Destatis) stále ještě přibližně 25 milionů ustajovacích míst pro nosnice připadá na chovy klecové včetně malých skupinových chovů (62 %), 9 milionů (22 %) připadá na podlahové chovy, 4,5 milionů na volné chovy a 2 miliony (5 %) na ekologickou produkci.
 
Strukturální změny směrem k alternativním formám chovu nosnic a k vyšší koncentraci podniků probíhají kontinuálně. V těchto intencích tak od roku 2007 poklesl počat ustajovacích míst pro nosnice v klecích o 8,4 % (2,3 milionů). Podíl malých skupinových chovů v klecích se zvýšil z 2,3 % na 4,4 % ze všech klecových ustájení. Nárůst byl také zaznamenán v počtu ustajovacích míst v podlahových chovech (plus 28 %) a v ekologické produkci (plus 15 %). Od ledna 2009 platí zákaz chovu nosnic v konvenčních klecích. Pouze podniky, které na základě závazné koncepce organizují přestavbu svých ustajovacích kapacit, mají možnost využít přechodné období, které má platnost pouze do konce letošního roku.
 
Noch 62 % in Käfighaltung
Tierärzliche Umschau, 2009, č. 4, s. 221