Bezpečnost potravin

Je mikrovlnný ohřev opravdu bezpečný?

Vydáno: 15. 4. 2003
Autor:

Námitky některých vědců proti mikrovlnnému ohřevu.

Bez ohledu na veškeré výhody mikrovlnného ohřevu pokrmů varuje již řada vědců, kteří analyzovali upravená jídla a zjistili zneklidňující změny,  před technologií „znásilňující přírodu“. Podle názoru Hanse Hertela, profesora Lausanské univerzity, jsou mikrovlny součástí magnetické energie, již běžně využívané k dálkovému přenosu telefonu, TV nebo počítačových informací, ale nejznámější jsou právě jako zdroj ohřevu či vaření pokrmů. Srdce MW trouby je magnetron zpravidla generující mikrovlnné záření o velikosti frekvence 35 MHz, což znamená změnu polarity (sinusový průběh) řádově 35.106 za sekundu. Zmítání molekul v potravě, zejména vody, touto frekvencí vyvolá třecí teplo, ale současně porušuje strukturu všech okolních makromolekul a zpravidla je úplně roztrhá nebo deformuje (tzv. strukturální izometrie). Oslabení buněčné membrány se využívá v genové technologii, protože se tak neutralizuje elektrický potenciál mezibuněčných membrán. Poškozená buňka snadno podlehne útokům plísní a virů, a buňka přejde do nouzového stavu, kdy aerobní dýchání je nahrazeno anaerobním, tzn. místo vody a oxidu uhličitého se produkuje toxický peroxid vodíku a oxid uhelnatý třeba i přímo v našem těle, jsme-li vystaveni mikrovlnnému zdroji (radar, MW trouba). Argument, že mikrovlny pocházejí i ze slunce, neobstojí, protože vyvolávají teplo na principu stejnosměrného proudu (DC), na rozdíl od střídavé modulace (AC) u MW ohřevu. Navíc magnetron v troubě produkuje velice zúženou frekvenci energetického spektra, ale sluneční záření poskytuje široké kmitočtové pásmo.
Zejména nebezpečné je ohřívat pokrmy pro kojence, protože navíc prudkou změnou teplot vznikají neurotoxické D-izomery z jinak neškodných L-forem aminokyseliny prolinu (složka bílkovin).
Pekař Cukrář, 13, 2003, č. 3, s. 4-5