Bezpečnost potravin

Jatka ušetří, a i labužníci si přijdou na své (informace ke specifikovanému rizikovému materiálu)

Vydáno: 30. 4. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 29.4.2008.

Dodnes byla specialita, tzv. „T bone steak“ v nabídce výsekového hovězího masa spíše výjimkou. Nyní v souvislosti s nařízením Komise (ES) č. 357/2008 budou moci řezníci tyto stejky na kosti nabízet od mladých býků do stáří 30 měsíců. Dosud tomu tak bylo pouze do stáří 24 měsíců.
 
Dne 26. 4. 2008 vstoupilo v platnost nařízení Komise (ES) 357/2008, které novelizuje přílohu č. V nařízení (ES) 999/2001 a mění definici specifikovaného rizikového materiálu (SRM). Páteř skotu se za SRM považuje, pokud pochází ze zvířat starších než 30 měsíců. Do té doby byla věková hranice pro SRM 24 měsíců.
 
Dopad tohoto nařízení bude příznivý i pro jatka, neboť nebudou muset odstraňovat tolik páteří skotu. Tento specifikovaný rizikový materiál spolu s hlavami skotu a dalšími částmi, jako např. částí střeva, je totiž v souvislosti s prevencí BSE specifikovaným materiálem, který musí provozovatelé jatek za nemalé částky likvidovat v asanačních podnicích. Je tedy možné, že se dopad tohoto nařízení může projevit i na ceně hovězího masa.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


Specifikovaný, tj. vyjmenovaný „materiál“ se odstraňuje z jatečných těl skotu a musí se zlikvidovat v asanačních podnicích kvůli prevenci BSE.