Bezpečnost potravin

Jako součást “Operation Liberty Shield” vydává FDA nové pokyny pro zajištění bezpečnosti potravin v USA

Vydáno: 25. 3. 2003
Autor:

Návod na preventivní opatření k zajištění bezpečnosti potravin a kosmetiky pro: 1. výrobce, zpracovatele a přepravce potravin, 2. dovozce, pracovníky skladů a doplňování zboží, 3. obchodníky a pracovníky veřejného stravování, 4. výrobce kosmetiky a přepravce. Zákon o bioterorismu.

Jako součást svého trvalého úsilí o zajištění nezávadnosti a bezpečnosti potravin na národní úrovni uveřejnil FDA (Úřad pro potraviny a léky) 21. března 2003 čtyři dokumenty-návody, které mají pomoci minimalizovat riziko záměrného poškozování potravin, kriminálních nebo teroristických útoků. FDA rovněž oznámila zpřísnění dohledu nad domácími i importovanými potravinami a dále rozšíření spolupráce s ostatními vládními úřady jako součást tzv. Liberty Shield iniciativy.
Operace “Liberty Shield” je rozsáhlý národní plán určený ke zvýšení ochrany amerických občanů a infrastruktury, který však umožňuje volný pohyb zboží i osob přes hranice s minimálním narušením ekonomiky a způsobu života. Do operace “Liberty Shield” je zapojeno mnoho ministerstev, institucí a týmů. Ministerstvo zdravotnictví hraje v tomto procesu důležitou úlohu, neboť zodpovídá za 80 % potravin, které se konzumují.
Dokumenty FDA, které je součástí ministerstva zdravotnictví, nejsou nařízeními ani nejsou povinné. Jde o čtyři doporučení FDA, která jsou dobrovolná.

Návod preventivního opatření k zajištění bezpečnosti potravin/kosmetiky pro:

1. výrobce, zpracovatele a přepravce potravin,
2. dovozce, pracovníky skladů a doplňování zboží,
3. obchodníky a pracovníky veřejného stravování (návrh, ke kterému se lze ještě vyjadřovat),
4. výrobce kosmetiky a přepravce (návrh, ke kterému se lze ještě vyjadřovat),

Práce FDA na nové legislativě týkající se ochrany potravin v souvislosti s bioterorismem .

Zákon o bioterorismu z r. 2002. Jeho třetí část je věnována ochraně nezávadnosti a bezpečnosti dodávek potravin a léků.