Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Jak zacházet s prasečími hlavami… do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO

Jak zacházet s prasečími hlavami…

Vydáno: 13.4.2011
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 13. 4. 2011.

Na základě nového evropského nařízení může jít ulovené divoké prase určené pro uvádění do oběhu dále bez hlavy. Vychází se tak vstříc lovcům, kteří si chtějí nechat zpracovat kančí hlavu jako loveckou trofej ve schváleném preparátorském závodě.

Již totiž nabyla účinnosti novela Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 853/2004, která mimo jiné upravuje také podmínky pro dodávání hlavy ulovené volně žijící zvěře vnímavé k trichinelóze do zařízení pro nakládání se zvěřinou.

Podle dříve platného znění musela být hlava volně žijící zvěře vnímavé k trichinelóze, dodávané do zařízení pro nakládání se zvěřinou (tedy tzv. do „výkupu“), dodávána vždy, a to bez ohledu na to, zda byl ulovený např. divočák prohlédnut proškolenou osobou či nikoli. Novela zavádí úlevu z této povinnosti – hlava uloveného divočáka (nebo jiné vnímavé zvěře – masožravce, všežravce) nemusí být dodána spolu s tělem k úřední veterinární prohlídce, pokud je tato hlava dodána a zpracována v zařízení pro zpracování trofejí.

Toto zařízení pro zpracovávání trofejí ovšem musí splňovat podmínky stanovené v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1069/2009 a Nařízení Komise (EU) č.  142/2001 – tedy musí být schváleno místně příslušnou krajskou veterinární správou. Informace o tom, že hlava byla dodána do preparátorského zařízení musí být uvedena v prohlášení proškolené osoby (např. uvedení schvalovacího čísla preparátorského zařízení). Tato povinnost se vztahuje na kusy dodávané k uvádění na trh k lidské spotřebě, nikoli pro kusy určené k osobní spotřebě lovce.

Dosud platící předpisy vycházely z toho, že je třeba u zvířat vnímavých na trichinelózu, což je onemocnění přenosné na člověka, dodržet podmínky dosledovatelnosti všech částí uloveného zvířete. Nyní jde o podstatnou úlevu, která vychází jednak z požadavku lovců, kteří touží po trofeji, jednak z toho, že pro možné uvolnění masa do veřejného stravování se využívá dokonalejší trávicí metoda, tudíž se nevyužije odběrných míst z hlavy (jazyka a lícních svalů).

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021