Bezpečnost potravin

Jak postupovat při úklidu a dezinfekci – pokyny

Vydáno: 31. 8. 2002
Autor:

dezinfekce; textilie; nábytek; nádobí; Chloramin B; Savo; povodně; ČR

Nejprve je nutné odstranit všechno bahno a nečistoty mechanickým očistěním a důkladným umytím vodou. Pak postupně odstraňujte zvlhlý interiérový materiál, který sám odpadává (tapety, omítky). Zlikvidujte i zborcené dřevěné podlahy. Během úklidu je nutné intenzivně větrat, používat ventilátory a další tepelné zdroje. Úklid i dezinfekci provádějte vždy v gumových rukavicích!
Textilie a šaty
Silně znečistěné prádlo namočte na 4 hodiny do 3% roztoku Chloraminu B (12 vrchovatých polévkových lžic prášku rozpusťte v 10 litrech studené vody), nebo na 8 hodin do roztoku Sava (připravte nalitím 1 litru Sava do 10 litrů vody). Méně znečistěné oděvy a textilie namočte na 1 hodinu do 1% roztoku Chloraminu B (rozpuštěním 4 vrchovatých polévkových lžic v 10 litrech vody), nebo do Sava (1 litr Sava nalijte do 10 litrů vody). Po dezinfekci prádlo vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku.
Pozor: chloramin B a Savo mají bělící účinky! Cennější šatstvo proto pouze vysušte a vykartáčujte a nechejte vyčistit v profesionální čistírně.
Stejně jako v případě čalouněného nábytku a matrací platí i u textilií a oděvů, že při dlouhodobém působení vody a vlhkosti hrozí nebezpečí trvalého růstu plísní. Pak je lepší se takto poškozeného prádla zbavit.
Nábytek a nádobí
Dřevěný, dřevotřískový a čalouněný nábytek lze vyčistit, umýt a vysušit pouze po krátkodobém působení vody a vlhkosti. Při dlouhodobém zatopení hrozí nebezpečí trvalého růstu plísní. Proto je lepší takto poničený nábytek (stejně jako matrace a oblečení, které byly dlouhodobě vystaveny vlhkosti) zlikvidovat.
Ostatní nábytek po očistění a umytí dezinfikujte 2% roztokem Chloraminu B. Připravíte ho rozpuštěním 8 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody. Můžete použít také Savo, a to naředěním 1 litru Sava 10 litry vody. Dezinfekci nechejte působit 30 minut nebo nechejte zaschnout.

LN, 2002, 27.8., s. 18 (Mik)