Bezpečnost potravin

Jak grilovat zdravě a bezpečně?

Vydáno: 28. 6. 2023
Autor: Společnost pro výživu, STOB

Foto: Shutterstock

Přehledová práce „Jak grilovat zdravě a bezpečně?“ byla publikována Společností pro výživu v časopise „Výživa a potraviny 3/2023“ a také na webových stránkách společnosti.

Abstrakt
Grilování je velmi oblíbenou a sezónní formou přípravy pokrmů i společenskou událostí. Tato kulinární úprava je však spojena s rizikem vzniku karcinogenních látek, mikrobiální kontaminace a může být i zdrojem nadměrného příjmu tuků a kalorií. Je proto důležité informovat veřejnost o vhodných a bezpečných postupech a doporučeních. Vědecké informace a odborná terminologie však mohou být obtížně srozumitelné pro laickou veřejnost, což může vést k nepochopení a nedodržování odborných doporučení.

Autorky přehledové práce: Ing. Lenka Vymlátilová, Ing. Hana Pávková Málková, STOB
Klíčová slova: grilování, karcinogenní látky, kontaminace, bezpečí, zdraví

Společnost STOB je již dlouhá léta prostředníkem mezi odbornou a laickou veřejností a podílí se na zvyšování nutriční gramotnosti naší populace. Odborné informace zprostředkovává směrem k veřejnosti tak, aby byly snadno pochopené a aplikovatelné v každodenním životě, například za pomocí konkrétních příkladů a obrázků. V tomto článku popisujeme doporučení zaměřená na nutričně vhodné a bezpečné grilování tak, jak je společnost STOB předává široké veřejnosti, tzn. populárně naučnou a lákavou formou.

Zdroj: Společnost pro výživu