Bezpečnost potravin

Izolace a identifikace kmenů Yersinia enterocolitica z potravního řetězce

Vydáno: 21. 2. 2005
Autor:

Odborníci z Ústavu hygieny a technologie masa FVHE při VFU Brno sledovali v první polovině r. 2004 výskyt kmenů Y. enterolitica u více než 2 000 vzorků (z prasat - jazyka, tonzil, povrchu půlek, z povrchu hovězích půlek, z drůbeže, z baleného hovězího a vepřového masa).

Mezi bakteriální původce způsobující onemocnění z potravin patří vedle nejčastěji se vyskytujících salmonel a kampylobakterů také Yersinia enterocolitica. Patogenní kmeny Y. enterocolitica způsobují u člověka alimentární onemocnění z potravin – yersiniózy. Tyto bakterie rostou v rozmezí teplot +4 až 44 °C s optimem při 28-30 °C. Jsou citlivé na vysoké teploty. Hlavním zdrojem jsou volně žijící domácí i hospodářská zvířata. U hospodářských zvířat se  yersinie nejčastěji vyskytují u prasat, drůbeže, skotu a občas i u ovcí. Yersinie se také vyskytují v půdě a povrchových vodách. Vzhledem ke svým schopnostem růst při nízkých teplotách bývají yersinie také izolovány z chlazených potravin (masa, mléka, zmrzliny, zeleniny a drůbeže). Člověk se nakazí přímým stykem se zvířaty nebo nepřímo konzumací potravin připravených z masa infikovaných zvířat (kuřata, prasata, hovězí), především syrových nebo nedostatečně tepelně opracovaných potravin. Největší výskyt patogenních serotypů Y. enterocolitica je v oblastech severní polokoule jako je Belgie, Holandsko, Maďarsko, skandinávské země, Kanada a Japonsko.
Výsledky sledování provedeného v letošním roce potvrzují nejvyšší záchyt kmenů Y. enterocolitica u prasat, především v oblasti tonzil (pozitivních 5,7 % z odebraných vzorků). Poměrně častý byl i nález na vepřových jazycích (3,6 %) a i vepřových půlkách (2,6 %). V ostatních případech (hovězí a balené maso) se výskyt kmenů Y. enterocolitica pohyboval do 1 %.
Podrobnosti o studii jsou publikovány ve sborníku z konference o hygieně a technologii potravin, jejíž  34. ročník pod názvem Lenfeldovy a Hoklovy dny 6. 10. 2004 organizoval Ústav hygieny a technologie masa při Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Sborník letošního ročníku a sborníky dvou předcházejících ročníků získala Zemědělská a potravinářská knihovna díky laskavosti Prof. MVDr. Ivy Steinhauserové, CSc. z Ústavu hygieny a technologie masa VFU Brno.
Sborník bude po zařazení do fondu přístupný čtenářům knihovny pod signaturou D  88063/34
(mch)