Bezpečnost potravin

Irská databáze reziduí v potravinách

Vydáno: 24. 6. 2005
Autor:

Irský Úřad pro potravinářský a zemědělský výzkum Teagasc vybudoval a zprovoznil novou on-line databázi potravinových reziduí, která podává celkový přehled o stavu reziduí v irských potravinách a poskytuje rovněž podrobné informace o zákonech, specifikacích a normách souvisejících s rezidui v potravinách.

Jedním z výstupů dokončeného projektu podporovaného irskou vládou je nová on-line databáze potravinových reziduí, která byla nedávno zprovozněna. Za vývojem a zpřístupněním Národní databáze potravinových reziduí (NFRD), podporovaným Ministerstvem zemědělství a potravinářského průmyslu a irským Výborem pro základní potravinářský výzkum (FIRM), stojí irský Úřad pro potravinářský a zemědělský výzkum Teagasc. Chemická rezidua v potravinách a mikrobiální patogeny reprezentují jeden ze základních faktorů nepřijatelnosti potravinářských výrobků pro spotřebitele. NFRD umožní uživatelům snadné a rychlé vyhledání informací o konkrétních výrobcích a jejich obsahu, resp. absenci reziduí. Databáze obsahuje informace o veterinárních lécích, zakázaných látkách, pesticidech a těžkých kovech, získávané z monitoringů, programů, studií a šetření zaměřených na výskyt chemických reziduí a kontaminantů v potravinách. Mimoto databáze poskytuje podrobné informace o zákonech, specifikacích a normách souvisejících s rezidui v potravinách. Databáze podávající přehled o stavu reziduí v irských potravinách by měla být pomocníkem při výrobě, zpracování a prodeji potravinářských výrobků a identifikaci potenciálních, resp. aktuálních problémů.

http://www.foodnavigator.com/news/ng.asp?id=60740