Bezpečnost potravin

Interdisciplinary Food Safety Research

Vydáno: 16. 3. 2004
Autor:

Interdisciplinary food safety research / Edited by Neal H. Hooker, Elsa A. Murano.- 1. vyd.,  Boca Raton : CRC press, 2001. - 213 s., ISBN 0-8493-2217-0 Kniha je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturou D 90781

Nová publikace ve fondu Knihovny ÚZPI se zabývá výzkumem v oblasti bezpečnosti potravin z mezioborového hlediska. Autory knihy jsou přední odborníci z různých oblastí, např. potravinářského výzkumu, zemědělské ekonomiky, veterinární medicíny, živočišné výroby, které však spojuje jedno společné téma – bezpečnost potravin. V publikaci je problematika bezpečnosti potravin diskutována v celém rozsahu, tj. od farmy po vidličku. Kniha poskytuje komplexní pohled na problematiku koordinace výzkumné činnosti při zajišťování bezpečnosti potravin.
Podrobnější informace o knize nabízí nakladatel zde.
Kniha byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.