Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Integrovaná strategie FDA k ochraně lidí v USA před tuzemskými i dováženými potravinami do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Integrovaná strategie FDA k ochraně lidí v USA před tuzemskými i dováženými potravinami

Vydáno: 31.1.2008
Tisk článku
Úřad FDA přijme rázná opatření, aby spotřebitel nepochyboval, že potraviny v USA patří k nejbezpečnějším na světě.
Úřad FDA vyhlásil Plán ochrany před potravinami „Food Protection Plan“ s podnázvem „Integrovaná strategie k ochraně zásobování lidí potravinami“. Integrací je míněno i zahrnutí “Akčního plánu bezpečnosti importu“ (Import Safety Action Plan), tzn. aktivity týkající se jak domácí produkce potravin, tak i dovozu. Plán má tři části: 
 
1. Prevence – zajištění bezpečnosti od prvopočátku.
2. Intervence – inspekce a vyšetřování vycházející z rizika.
3. Odezva – rychlá reakce, efektivní komunikace.
 
Ad 1) V oblasti prevence má FDA v úmyslu:
-         setkávání na dobrovolné bázi se spotřebitelskými skupinami a zástupci státu, korporací a výrobců,
-         zpracování předpisů o salmonele do jara 2008,
-         rozšíření přítomnosti FDA v zámoří s cílem posílení bezpečnosti potravin od prvopočátku a nabídnutí technické podpory,
-         zahájení zpracování analýzy a databáze ohledně trendů v importu rizikových potravin.
Za tím účelem FDA vyzývá legislativní orgány, aby
-         donutili průmysl k vývoji opatření specificky zabraňujících záměrnému falšování,
-         stanovili další kontrolní opatření pro vysoce rizikové potraviny,
-         vyžadovali registraci potravinářských provozů každé dva roky.
Ad 2) Za účelem zlepšení dozoru:
-         zaměřit se na vyhodnocení rizik v inspekčních protokolech,
-         vyžadovat vývoj dokonalejších prostředků k detekci patogenů přímo na místě,
-         zlepšit výcvik inspektorů ohledně stanovení rizika a jeho posouzení,
-         jednat s cizími vládami s cílem snížení rizika z dovážených potravin.
Požadavky na dokonalejší legislativu zahrnují:
-         legislativu, která připouští akreditaci a využití inspektorů z třetí strany,
-         pravomoc, která umožní re-inspekci poplatků a nákladů u výrobců, kteří od počátku odmítají plnit požadavky GMP,
-         pravomoc, která umožní inspekci a certifikaci dovážených potravin na cizí půdě,
-         pravomoc, která zabrání vstupu dovezených potravin, pokud bude inspekce na místě odložena nebo odmítnuta.
Ad 3) Pro zajištění odpovídajících opatření jako reakce na závadu
-         FDA dosáhne legislativní pravomoci k nařízení povinného stažení výrobku z trhu, pokud selže pokus o dobrovolné stažení. FDA využije tuto pravomoc za okolností, kdy je přesvědčen o závadnosti produktu a kdy by odklad stažení z trhu znamenal vážné riziko ohrožení zdraví.
-         FDA získá pravomoc na rozšíření přístupu k dalším záznamům a kontrolám v případě nepředvídatelné události, (např. může požadovat záznamy o jiných výrobcích téhož podniku). Oprávnění nebude zahrnovat bezpečnostní a tajné materiály, výrobní tajemství a finanční nebo jiné obchodní záležitosti.
FDA přijme rázná opatření, aby spotřebitel byl ujištěn, že potraviny v USA patří k nejbezpečnějším na světě.
Prepared Foods, 177, 2008, č. 1, s. 43
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021