Bezpečnost potravin

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 23 495 kontrol

Vydáno: 5. 10. 2012
Autor: MZe

Tisková zpráva MZe ze dne 5. 10. 2012.

Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce už vykonali 23 495 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.

Celkový počet provedených kontrol: 23 495

Celkem odebráno vzorků: 602

Výsledky analýz: 480 vzorků vyhovujících, 25 nevyhovujících vzorků

18 vzorků nevyhovělo na metanol, naměřené hodnoty nemohly akutně ohrozit lidské zdraví

15 vzorků nevyhovělo na 2-propanol

4 vzorky nevyhověly na bitrex

1 vzorek nevyhověl na terciální butanol

U řady vzorků bylo zjištěno porušení více parametrů najednou (např. metanol a bitrex).

Zjištění denaturačních činidel bitrexu a 2-propanolu znamená  důkaz o použití denaturovaného lihu pro výrobu lihovin. Tyto látky se přirozeně nevyskytují v lihu zemědělského původu, jsou přidávány pro účely zdenaturování.
 

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zdroj:  eAGRI