Bezpečnost potravin

Inspektoři potravinářské inspekce se soustřeďují na kontrolu rizikových potravin

Vydáno: 27. 7. 2006
Autor:

Inspektoři Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se v těchto horkých dnech zaměřují na kontrolu rizikových potravin, tedy těch, které podléhají rychlé zkáze.

Mezi takové výrobky  patří především masné a mléčné výrobky, drůbeží a rybí výrobky, lahůdky a cukrářské výrobky. Při vysokých teplotách se potraviny rychleji kazí. Mikroorganismy, které mohou způsobovat nemoci z potravin, se rychle množí v teple a vlhku a potraviny jsou pro ně doslova živnou půdou. Inspektoři se v těchto dnech zaměřují i na kontrolu teplotních podmínek uchovávání potravin u výrobců i u prodejců.

Jejich povinností je neporušit při nakládání s potravinami tzv. chladící řetězec. Není možné, aby potraviny byly na své cestě ke spotřebiteli vystaveny vyšší teplotě než určil jejich výrobce. U mražených potravin je teplota, za které se musejí uchovávat, stanovena na minimálně -18° C. V takových podmínkách musejí být mražené potraviny uloženy i v prodejnách v mrazících boxech a pultech. Inspekce doporučuje také spotřebitelům, aby se těmito pravidly řídili i doma.

V letním období je při nákupu a nakládání s potravinami obecně zapotřebí větší obezřetnost. Odborníci SZPI proto doporučují řídit se několika základními zásadami:

• Nakupovat jen takové množství potravin, které je možné zkonzumovat do data použitelnosti a pro které máme dostatek místa v chladničce. Potraviny s prošlým datem použitelnosti se nesmějí prodávat a neměly by se vůbec konzumovat. Toto datum je na obalu uvedeno za slovy „Spotřebujte do…“.

• Přepravit potraviny po nákupu co nejrychleji domů a ihned je zkonzumovat nebo uložit tak, jak je doporučeno výrobcem na obalu. Dlouhé cesty s nákupem v rozpáleném autě potravinám rozhodně nesvědčí.

• Nikdy nekupovat potraviny, které nebyly v obchodě uložené v předepsaných podmínkách – v chladicích a mrazicích boxech.

• Mražené potraviny kupovat jen ve zmrazeném stavu a neporušeném obalu přímo z mrazicího boxu. Pro přepravu využívat chladicí tašky a potraviny ihned ukládat do mrazničky. Po rozmrazení už potraviny znovu nezmrazovat.

Od začátku května do 20.července inspektoři SZPI odebrali 176 vzorků, z nichž 10 nevyhovělo předepsaným mikrobiologickým limitům. I když spotřebitelé zatím vážně ohroženi nejsou, je obezřetnost v mimořádně teplém počasí na místě.

Další podrobnosti najdete na webových stránkách inspekce www.szpi.gov.cz v odkazu „Informace pro spotřebitele“.

Zdroj: SZPI, 25. 7. 2006 RNDr. Daniela Kolejková, CSc., tisková mluvčí SZPI