Bezpečnost potravin

Informační setkání k aktualizaci vodítek pro podávání žádostí o povolení potravinářských enzymů

Vydáno: 27. 5. 2021
Autor: KM EFSA

On-line, 21. – 22. června 2021

Potravinářské enzymy jsou povolovány k uvedení na trh EU podle nařízení (ES) 1331/2008. K podpoře povolovacího procesu je bezpečnost používání enzymů za navržených podmínek posuzována EFSA. Vodítka pro žadatele k přípravě podpůrné dokumentace EFSA připravil v roce 2009. Nyní EFSA tato vodítka aktualizuje o nejnovější poznatky. Návrh dokumentu byl zpřístupněn v rámci veřejné konzultace ve dnech 8. března – 9. května 2021. Toto setkání na veřejnou konzultaci navazuje.

Cíle setkání:

  1. Věnovat se pochybnostem, které by žadatelé mohli mít ohledně přístupu CEP Panelu při provádění hodnocení rizik
  2. Vyjasnění požadavků na data potřebná pro hodnocení rizik
  3. Vyjasnění procedurálních aspektů zasílání žádostí

 

Setkání bude rozděleno do dvou částí. První bude věnována komentářům přijatým v rámci veřejné konzultace. Experti EFSA budou především vysvětlovat požadavky na data potřebná pro posouzení žádostí. Druhá část bude věnována procedurálním aspektům souvisejícím s přípravou a zasíláním žádostí. Budou poskytnuty praktické informace vč. ukázek k tomu, jak poslat podkladovou dokumentaci.

Registrace je možná on-line na webu EFSA do 14. června 2021.

Počet účastníků je omezen na 250!

Všechny informace vč. návrhu programu naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA