Bezpečnost potravin

Informační kancelář pro výzkum v oblasti bezpečnosti potravin

Vydáno: 9. 4. 2004
Autor:

V roce 1997 byla při americké Národní knihovně zřízena Informační kancelář pro výzkum v oblasti bezpečnosti potravin Food Safety Research Information Office (FSRIO) s cílem informovat vědeckou komunitu ve státní a privátní sféře o výzkumných aktivitách.

Hlavním záměrem Informační kanceláře FSRIO je

zabránit duplicitám ve výzkumných projektech a vytvořit informační zázemí pro výkonné a legislativní složky Vlády USA a výzkumu v soukromé sféře pro potřeby definování budoucích potřeb a priorit výzkumu.

V oblasti prevence duplicit Informační kancelář FSRIO spolupracuje s Národními instituty pro zdraví (National Institutes of Health), Úřadem pro potraviny a léčiva (Food and Drug Administration), Centry pro kontrolu a prevenci onemocnění (Centers for Disease Control and Prevention), veřejnými institucemi a na základě dobrovolnosti i s výzkumnými pracovišti v soukromé sféře.

Hlavní aktivitou FSRIO je tvorba a správa databáze výzkumných aktivit v oblasti bezpečnosti potravin, která slouží jako užitečná pomůcka pro pracovníky výzkumu a pro tvůrce koncepcí výzkumu v oblasti bezpečnosti potravin. Databáze pokrývá následující oblasti:

 • Potraviny a potravinářské výrobky
 • Složení potravin
 • Jakost potravin
 • Manipulace s potravinami a jejich zpracování
 • Bezpečnost potravin na farmách
 • Alimentární onemocnění a intoxikace
 • Kontrola sanitace a výskytu patogenním mikroorganismů
 • Kontaminanty a kontaminace
 • Vládní politika a regulační mechanismy
 • Metodika a standardy jakosti
 • Zdraví a epidemiologie
 • Vzdělávání a školení
 • Školící střediska a firmy

Databáze FSRIO obsahuje informace o více než 1500 výzkumných projektech od r. 1998. Součástí záznamu je název a popis projektu, náklady, spolupracující organizace nebo jednotlivce a kontakt na řešitele projektu. Uživatelé databáze mají možnost vkládat informace o vlastních projektech a tak rozšiřovat informační potenciál databáze.

Stránky FSRIO jsou členěny do následujících kategorií:

 • programy a plánování – (informace o nákladech na projekty, výroční zprávy, výzkumné záměry)
 • co je nového? – (aktuální informace z výzkumu, potravinářského průmyslu, vlády, informace o seminářích)
 • odkazy (více než 150 odkazů na stránky s problematikou bezpečnosti potravin se zaměřením na státní a  vzdělávací americké i zahraniční instituce)

Na stránkách FSRIO jsou dostupné také zprávy vydané renomovanými státními i soukromými institucemi přímo zaměřené na různá témata z oblasti bezpečnosti potravin.

http://www.nal.usda.gov/fsrio/about.htm