Bezpečnost potravin

Informační deficit o Bt-kukuřici

Vydáno: 26. 2. 2009
Autor:

Výroky ministryně Aignerové o neužitečnosti geneticky modifikované kukuřice vyvolaly bouřlivé ohlasy. Dr. Rauscher napsal jménem německých vědců otevřený dopis, kde vyzdvihuje u Bt-kukuřice redukci kontaminace mykotoxiny o 90 procent.

Berlín / Aachen (aho/lme) – Výroky spolkové ministryně zemědělství Ilse Aigner o tom, že „zelená gentechnika“ až dosud nepřinesla lidstvu žádný znatelný užitek a její snahy o testování zákazu pěstování GM kukuřice (Bt-kukuřice) v Německu, vyvolaly značné ohlasy. Ministryně ignorovala mj. fakt, že Bt-kukuřice je minimálně kontaminována jedovatými mykotoxiny (redukce o 90 % v porovnání s konvenční kukuřicí). Mykotoxiny vyvolávají u prasat závažné symptomy a prostřednictvím kancerogenního aflatoxinu a fumonisinu mají negativní vliv zejména na organismus dětí a těhotných žen. Fumonisin je rakovinotvorný a poškozuje genotyp. Fumonisin (fumonisin B1, B2, B3) může také způsobit agenezi (nevyvinutí) a/nebo malformace (neurální trubice: hydrocephalus, spina bifida, nesprávný vývoj mozku) u nenarozených dětí. Přítomnost fumonisinu byla opakovaně prokázána v kukuřičné mouce a snídaňových cereáliích z kukuřice, které mohou pravidelně konzumovat také děti.                                                                                                   
 
 Dr. Stefan Rauschen z pracovní skupiny zemědělské ekologie RWTH v Aachenu (Institut biologie III) proto napsal ministryni Aignerové a bavorskému ministrovi životního prostředí Marku Söderovi otevřený dopis, ve kterém vyzdvihuje pozitivní zkušenosti německých odborníků získané zejména v rámci velkého projektu, který se uskutečnil pod záštitou Spolkového ministerstva pro vědu a vzdělávání (mj. financování projektu) a na němž participovalo 11 organizací z celého Německa. Rauschen v dopise uvedl: „ Nebyl podán jediný důkaz o tom, že by MON810 (Bt-kukuřice) představovala jakékoliv riziko ve smyslu ohrožení životního prostředí v porovnání s konvenční kukuřicí. Naopak, pěstování MON810 se ukázalo jako velmi šetrné k životnímu prostředí v porovnání s plochami konvenční kukuřice napadené Ostrinia nubilalis (zavíječ kukuřičný) a ošetřovanými insekticidy.
 
 
Informationsdefizit: Genmais wirklich ohne Nutzen?
[cit. 2008-02-24], www.animal-health-online.de