Bezpečnost potravin

Informace o obsahu reziduí na internetu

Vydáno: 15. 8. 2008
Autor:

Severní Porýní-Vestfálsko zřídilo internetovou stránku, na které informuje spotřebitele o obsahu pesticidů v ovoci a zelenině.

Düsseldorf (lme) – Jako první a dosud jediná spolková země Německa Severní Porýní-Vestfálsko před rokem začalo zveřejňovat výsledky rozborů ovoce a zeleniny na obsah pesticidů na internetových stránkách. Tzv. „Pestizidreport“ (Zpráva o pesticidech) si získala velkou oblibu u spotřebitelů; v současné době registruje internetová stránka s názvem Pestizidreport okolo 4 400 shlédnutí za měsíc. To jsou čísla, která překvapila i ostatní spolkové země. Poté, co odborníci ze Severního Porýní-Vestfálska v dubnu letošního roku představili výroční zprávu pracovní skupině zemského Sdružení ochrany spotřebitele (LAV), následovala řada dotazů z celého Německa a nabídek k prezentaci celého systému.
Také velké supermarkety oceňují přednosti takto prezentovaných souborů informací: některé z nich se bezprostředně po zveřejnění výsledků analýz rozhodli provést úřední kontrolu zaběhnutého intrafiremního systému jakosti. Pokud úřady zjistí u určitých druhů ovoce nebo zeleniny překročení limitních hodnot opakovaně, prověří také detailněji obchodní řetězec.
„Neutuchající zájem o Pestizidreport ukazuje, že jsme pomocí tohoto informačního portálu pokryli kvazimezeru na trhu“ prohlásil ministr ochrany spotřebitele Eckhard Uhlenberg v souvislosti s ročním výročím jeho fungování. „Spotřebitelé chtějí být informováni a taková data při rozhodování o nákupech následně zohledňují. Pokud budou tento příklad následovat i další občané, dojde k zesílení tlaku na management obchodů, aby se více zaměřil na vnitřní kontrolu a od svých subdodavatelů vyžadoval nekontaminované zboží. To je velký pokrok v rámci zvýšení bezpečnosti potravin.“       
Na tomto informačním portálu, který je neustále aktualizován, najdou spotřebitelé u každého druhu ovoce a zeleniny minimálně výsledky analýzy složení 20 vzorků za rok, kompletní hodnocení se všemi údaji o tom, kolik vzorků zvýšenou koncentraci pesticidů obsahovalo a jaké nejvyšší hodnoty byly zjištěny. Výsledky jsou tříděny také podle zemí původu zboží nebo podle obchodních řetězců jako je Aldi, Plus, Rewe nebo Edeka. Jsou zde k dispozici všechny provedené analýzy v aktuálním roce a také v posledních třech letech a je možné si nechat zobrazit hodnocení jednotlivých roků nebo resumé za všechny roky dohromady. Kromě toho nabízí tato internetová stránka krátké informace o prostředcích ochrany rostlin, jaká pravidla platí pro jejich rezidua a jak provádí potravinářská inspekce šetření.
V Severním Porýní-Vestfálsku byly každý rok analyzovány přibližně 3 000 vzorků ovoce a zeleniny na rezidua cca 600 různých prostředků ochrany rostlin. Nejčastěji byla nalezena rezidua fungicidů (prostředek proti houbovým chorobám), které napadají rostliny zejména při nepříznivých podmínkách pěstování (např. pod fólií) a vlhkém počasí. Sezónní ovoce a zelenina jsou nejodolnější a proto bývají zpravidla méně ošetřované. Pocházejí z daného regionu a nemusejí prodělat tak dlouhou cestu, aby bylo nutné je ochraňovat pomocí chemických prostředků.
Pestizidreport je stavebním kamenem pro posílení transparentnosti v rámci ochrany spotřebitele. K tomu patří také společný pilotní projekt s gastronomií: podniky, které pracují obzvlášť čistě, byly pro všechny spotřebitele označeny graficky smajlíkem. Také nová legislativní úprava o informování spotřebitelů dává obyvatelům více možností: „Informace o pochybení vůči zákonu o potravinách jsou bezplatné, chceme, aby se staly důležitou součástí politiky ochrany spotřebitele Severního Porýní-Vestfálska“, prohlásil na závěr ministr Uhlenberg.    
       
NRW – Pestizidreport kommt bei Verbrauchern gut an.
[cit. 2008-08-13], www.animal-health-online.de