Bezpečnost potravin

Informace EFSA o bezpečnosti některých ochucujících látek

Vydáno: 6. 3. 2005
Autor:

AFC doporučuje nepoužívat pentan-2,4-dion jako ochucovací prostředek v potravinách vzhledem k jeho prokázaným genotoxickým účinkům.

Poradní výbor pro potravinářská aditiva, ochucující a aromatizující látky, pomocné technologické prostředky a materiály přicházející do kontaktu s potravinami (AFC) při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal další odborné posudky, týkající se ochucujících a aromatizujících látek, ke kterým dospěl v rámci probíhajícího hodnocení bezpečnosti látek tohoto charakteru. Třináct ze sledovaných substancí bylo hodnoceno pozitivně, pentan-2,4-dion (acetylaceton) byl označen za látku z hlediska bezpečnosti potravin problematickou. U pentan-2,4-dionu byla prokázána genotoxicita, a to jak in vitro, tak i  in vivo. AFC proto doporučuje nepoužívat tuto látku jako ochucovací prostředek, resp. nepoužívat ji vůbec. Podle názoru AFC je používání pentan-2,4-dionu ve funkci ochucovacího a aromatizujícího prostředku poměrně sporadické. Evropská komise nyní navrhuje vyřadit tuto látku ze seznamu ochucovacích a aromatizujících látek používaných pro potraviny. Více informací na adrese  

http://www.foodsafetytoday.com