Bezpečnost potravin

Informace a pomoc s bydlením – pokyny

Vydáno: 1. 9. 2002
Autor:

stavby; dříví; kulatina; slevy; domy; povodně; ČR

Podmínky pro získání pomoci:
A) na výstavbu domku:
 Na celodřevěný dům lze získat až 100 m3 surového dříví.
 V případě stavby kombinované může žadatel získat až 15 m3 surového dříví.
 Kdo si dokáže dříví vyrobit (vytěžit) sám, zaplatí za 1 m3 dříví smluvní cenu 1 korunu.
 Kdo si zakoupí kulatinu na skladě firmy, která je smluvním partnerem LČR, zaplatí 500 korun za 1 m3 (sleva možná). Zájemce o dříví uhradí cenu na lesní správě LČR a prodejní poukázka je dokladem proti němuž bude kulatina vydána.

B) na koupi domku:
 stavebník, který se rozhodne zakoupit celodřevěný dům od firmy, jež má smlouvu s LČR, bude mít možnost koupit vybraný domek se slevou přibližně 8 % z ceny.
 Hmotná výpomoc končí datem 31.12. 2003. Ucházet se o ni může každý občan postižený povodní v roce 2002, který
1. předloží na lesní správě (lesní závod) LČR prostřednictvím obecních úřadů vyplněnou žádost (tiskopisy si vyžádejte na lesních správách v postižených oblastech)
2. doloží žádost demoličním výměrem na povodní zničený objekt
3. připojí čestné prohlášení, že předmětný objekt sloužil k trvalému bydlení
4. předloží stavební povolení či jiné oprávnění k zahájení stavby.
Podrobné informace jsou k dispozici na lesních správách a na internetových stránkách LČR: http://www.lesycr.cz .

Další formou pomoci je výstavba dřevěných montovaných domů obcemi v rámci vládního programu Domy velké vody, kterého se rovněž účastní LČR.

MF Dnes, 13, 2002, č. 202, s. E/3 (Mik)