Bezpečnost potravin

Inaktivace novoviru v potravinách

Vydáno: 2. 11. 2010
Autor:

Výsledky studie německých vědců z východovestfálského Lemgo.

Kontaminované potraviny hrají významnou roli při přenosu pro lidi patogenního novoviru (původně označovaný jako Norwalkský virus). Jedná se o druh RNAviru, který u lidí způsobuje epidemickou nebakteriální gastroenteritidu. Virus je velmi agresivní, šíří se velmi rychle a napadá lidi všech věkových skupin.
Ve studii východovestfálských mikrobiologů z vysoké školy v Lemgo byl ve vybraných potravinách zkoumán vliv fyzikálně chemických procesů na inaktivaci novoviru (GGII) a jeho schopnost přežít. Artificiálně kontaminované potraviny byly podrobeny změnám (např. ohřevu, chlazení, zmrazení), které jsou používány při výrobě potravin a při jejich konzervaci, včetně operací v rámci přípravy pokrmů a skladování potravin v domácnostech u spotřebitelů.
Hodnocení míry inaktivace je založeno na porovnávání značného množství neošetřených a ošetřených vzorků potravin (před a po jednotlivých výrobních procesech). K získávání virů z potravin byla použita metoda založená na ultrafiltraci, která byla ověřena jejím používáním během vnitřní kontroly jednotlivých výrobních procesů (Phage MS2).
Průkaz přítomnosti novoviru se provádí prostřednictvím real-time Reverse Transcriptase (RT)-PCR při použití TaqMan sondy, přičemž jeho kvantifikace se stanoví pomocí externí standardní křivky, která je založena na standardu reverzních změn přítomné RNA.
K potvrzení výskytu pouze neporušených virových částic byla volná RNA přítomná ve vzorcích odstraněna přídavkem ribonukleázy, která byla následně opět deaktivována přídavkem inhibitorů ribonukleázy.
Signifikantní titrační redukce byla zjištěna zejména po operacích prováděných v horkém prostředí.  Chlazení, zmrazování, okyselení, stejně tak jako tepelné opracování při mírných teplotách (pasterace) nevede k žádnému nebo pouze k malému snížení počtu novovirů.
V rámci studie zaměřené na sledování perzistence humánního novoviru v různých potravinách bylo shromážděno velké množství údajů zjišťujících specifika matric, ochranné účinky, využití, stejně tak jako inhibiční vlivy na real-time RT-PCR.
 
Fleischwirtschaft, 2010, 90, č. 3, s. 116-121 ISSN 0015-363X
Weniger Kalzium im entbeinten Fleisch