Bezpečnost potravin

Identifikace individuálního původu tkání z hovězího a vepřového masa v masných výrobcích

Vydáno: 13. 6. 2004
Autor:

Kvalitativní stanovení živočišného druhu v potravinách na základě DNA analýz je s použitím molekulárních technik rutinní záležitostí používanou běžně kontrolními orgány.

Odborníci z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně v rámci stále se rozvíjejícího programu bezpečných potravin zabývali problematikou identifikace konkrétního jedince, tj. konkrétního kusu dobytka, v průběhu technologického zpracování. Bylo sledováno kompletní zpracování 4 hovězích a 6 vepřových kusů od porážky, bourání, přípravy díla pro drobné masné výrobky až na talíř spotřebitele. V průběhu celého zpracování byly při jednotlivých technologických operacích odebírány vzorky. Bylo zjištěno, že při omezené velikosti testovaného souboru zvířat, bylo možné přítomnost konkrétního kusu zatím spíše vyloučit, než potvrdit. Pro určení detekčních limitů bude třeba statisticky vyhodnotit DNA analýzy většího souboru vzorků odebraných při několikadenním sledování porážky a přesné dokumentaci všech poražených a zpracovaných kusů.
Informace byla prezentována na XXXI. semináři o jakosti potravin a potravinových surovin, který se konal 3. 3. 2004 v Brně v aule Mendelovy zemědělské a lesnické university. Sborník souhrnů sdělení ze semináře je k dispozici čtenářům Knihovny ÚZPI pod signaturou C 37443/31.