Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek ICBP: Publikace ICBP a další zdroje informací ÚZEI do kategorie

Zdroje ICBP - Archiv > Zdroje ICBP - Archiv> Potravinářství - Archiv

ICBP: Publikace ICBP a další zdroje informací ÚZEI

Vydáno: 29.2.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Přehled informačních zdrojů, které jsou k dispozici v tištěné nebo elektronické podobě.
MZe ČR v rámci činnosti Informačního centra bezpečnosti potravin vydává řadu odborných materiálů: publikace, brožury, letáky, CD. Cílem těchto zdrojů je:
informovat spotřebitele o aktuálních tématech, která souvisejí s bezpečností a kvalitou potravin,
napomáhat spotřebiteli lépe se orientovat na trhu potravinářských výrobků,
vychovávat spotřebitele k dodržování hygienických zásad při manipulaci s potravinami,
vzdělávat spotřebitele v oblasti zdravé výživy;
orientovat spotřebitele na zdravý životní styl.
 
Přehled publikací ICBP
 
Petr Šatrán, Josef Duben: Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin (2008)*
Irena Suková: Průvodce označováním potravin (2008)*
Jolana Rambousková, Dana Hrnčířová: Prevence onemocnění z potravin (2008)*
Zendulková, D.–Duben, J.–Semerád, Z.–Šatrán, P.: Katarální horečka ovcí. Bluetongue (2008)**
ICBP: Zeptejte se, na co chcete ... (2008)*
Josef Duben: Kdo se bojí listerií (2007)
Josef Duben: Aktuálně o ptačí chřipce (2007)
Olga Kopáčová: Trendy ve zpracování cereálií s přihlédnutím zejména k celozrnným výrobkům (2007)

Hajšlová J.–Schulzová, V.: Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství (2006)
Josef Duben: Jak nás strašila BSE (2006)
Luboš Babička: Průvodce světem potravin (2009)*
MZe: Příručka pro provozovatele potravinářských podniků (2010)*
MZe: Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010–2013/Food Safety and Nutrition Strategy for 2010–2013*
MZe: Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2009  

ICBP: Vzdělávací programy pro děti na CD


Hledej s myškou zdravé potraviny (hra pro děti)
BIO TOP. Produkty ekologického zemědělství (hudební program pro 1. stupeň ZŠ na téma biopotraviny a ekozemědělství)
Pět klíčů k bezpečným potravinám (hudební program pro MŠ zaměřený na výchovu ke správným hygienickým návykům) 


Přehled informačních letáků ICBP a publikací pro spotřebitele
 
ICBP
Školní mléko
Školní mléko (pexeso)*
Zdraví
Pět klíčů k bezpečnému stravování*
Pět klíčů k bezpečnému stravování* (modifikace původního letáku určená dětem)
Spotřebitel

Pozn.
: Publikace označené *) jsou k dispozici v tištěné podobě a to zdarma. Jejich zaslání v omezeném počtu výtisků si lze objednat u pana Deutsche na adrese olaf.deutsch@mze.cz, tel. 607 886 278; **) distribuuje SVS ČR 

ICBP: A-Z slovník pro spotřebitele


A-Z slovník je výkladový slovník, který obsahuje hesla související s bezpečností potravin. Ve slovníku lze vyhledávat:
– podle abecedy (podle počátečního písmene hledaného výrazu),
– ze souboru hesel,
– fulltextem (zadáním konkrétního výrazu).


Na základě průběžného sledování světových trendů v oblasti agro-potravinářského sektoru se vypracovávají v odd.webových služeb ÚZEI tzv. informační přehledy (IP). Tyto materiály jsou určeny jak odborné, tak laické veřejnosti, která chce hlouběji proniknout do problematiky zemědělského a potravinářského oboru.

Vybrané informační přehledy ÚZEI
 
Olga Kopáčová: Trendy ve zpracování cereálií s přihlédnutím zejména k celozrnným výrobkům II.
Olga Kopáčová: Zdravotní aspekty fortifikace potravin kyselinou listovou
Irena Suková: Potraviny nového typu
Irena Suková: Syrovátka v potravinářství
Irena Suková: Trendy v potravinové legislativě EU
Irena Suková: Seznam mezinárodních norem ISO pro potraviny
Alexandra Kvasničková: Aplikace nanotechnologie v potravinářství
Alexandra Kvasničková: Organizace agro-potravinářského výzkumu v EU a jeho budoucí zaměření (Trendy v potravinářském výzkumu)
Alexandra Kvasničková: Ozařování potravin
Ctibor Perlín: Historie rozvoje oborů potravinářské technologie, techniky, výživy a jakosti potravin v rámci aktivit zemědělské akademie ČR
Iva Hvízdalová: Vliv výživy na kvalitu masa
Pavla Schneiderová: Welfare hospodářských zvířat
Šárka Vondrášková: Vývojové trendy ekologického zemědělství
Dana Koubová: Bakterie a viry v ochraně proti chorobám a škůdcům rostlin
Dana Nehasilová: Nové trendy v chovu dojených krav
 

Obsáhlý fond odborné literatury zpřístupňuje veřejnosti Zemědělská a potravinářská knihovna (ZPK), která je organizační složkou ÚZEI. ZPK se řadí mezi čtyři nejvýznamnější zemědělské knihovny na světě.
 
ZPI a její služby uživatelům
 

ÚZEI vydává pod hlavičkou České akademie zemědělských věd (ČAZV) jedenáct vědeckých časopisů, ve kterých se uveřejňují původní vědecké práce, krátká sdělení, přehledy, informace a recenze.
 
Přístup k časopisům ČAZV


ÚZEI ve spolupráci a s odbornou garancí ČAZV vytváří a zpřístupňuje Terminologický slovník. Slovník je koncipován jako otevřený a je průběžně doplňován a aktualizován. V současné době obsahuje více než 25 tisíc hesel členěných do 11 oborů.

Evropská komise a Ministerstvo zemědělství ČR vydává výroční zprávy o fungování systému rychlé výměny informací pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF).

Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2008
Zpráva o fungování systému RASFF v ČR v roce 2009

Pozn.: Další informace o vydávaných publikacích k problematice bezpečnosti potravin sledujte průběžně v kanále Potravinářství > Zdroje ICBP >  Publikace

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021