Bezpečnost potravin

ICBP: Kanál “EFSA”

Vydáno: 26. 5. 2008
Autor:

Přehled informací, které lze nalézt v kanále EFSA.

Kanál EFSA poskytuje informace o činnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority). Do práce EFSA se zapojují jednotlivé členské země EU, tudíž i Česká republika. Zástupci Ministerstva zemědělství ČR se pravidelně zúčastňují jednání Poradního sboru EFSA a jednotlivých pracovních skupin EFSA. Informace z těchto jednání lze průběžně sledovat v následujících kategoriích kanálu EFSA:
 
 
EFSA na svých internetových stránkách (www.efsa.europa.eu) uveřejňuje řadu dokumentů (krátkých zpráv, vědeckých stanovisek, přehledů, prezentací, dokumentů k připomínkování aj.) a dále informací o připravovaných akcích aj. Tyto aktivity EFSA jsou v rámci ICBP průběžně sledovány a informace o nich uveřejňovány v kategorii Zprávy EFSA.