Bezpečnost potravin

I

Vydáno: 5. 11. 2004
Autor:

informace

Informace

Významným a vyhledávaným zdrojem informací je Zemědělská a potravinářská knihovna, která poskytuje své služby v rámci Ústavu zemědělských a potravinářských informací. Její bohaté fondy nabízí široké informační zázemí pro odborníky i spotřebitele. Informace o knihovně a přístup k on-line katalogům a databázím jsou přístupné na http://www.knihovna.uzpi.cz 

Pro získání informaci o problematice bezpečnosti potravin  lze využít informační zdroje, které jsou přístupné na internetu. Z českých zdrojů se uvedenou problematikou zabývá specializovaný informační portál http://www.bezpecnostpotravin.cz, který provozuje Ústav zemědělských a potravinářských informací
Informace pro odbornou i spotřebitelskou veřejnost poskytují na svých domovských stránkách např. následující instituce :
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa
Státní zdravotní ústav
Centrum hygieny potravinových řetězců  v Brně

Z nepřeberného množství informací na internetu v zahraničí lze doporučit např.
Portál Evropského výboru pro potravinářské informace (European Food Information Council, EUFIC)- informace o bezpečnosti potravin a výživě přístupné v angličtině, frencouzštině, němčině, španělštině, italštině a portugalštině 
Domovské stránky Evropského úřadu pro potraviny (European Food Safety Authority)-informace především pro odborníky v angličtině, francouzštině a němčině 
Britský úřad pro potravinové standardy (Food Standards Agency) – informace v angličtině 
Informační vzdělávací středisko pro nemoci z potravin Foodborne Illness Education Information Centre, jehož provoz zajišťuje Národní zemědělská knihovna ve spolupráci s  Ministerstvem zemědělství a Federálním úřadem pro potraviny v USA – informace v angličtině, popř. ve španělštině
(mch)