Bezpečnost potravin

Hygiena ve skladech obilovin

Vydáno: 1. 11. 2002
Autor:

obiloviny, skladištní škůdci, ochranná opatření

Již nepatrný počáteční výskyt skladištních škůdců (hmyzu nebo hlodavců) vede ke ztrátám a kontaminaci skladovaných obilovin. Při déletrvajícím napadení dochází v ohniscích napadení k zahřívání, zvyšování vzdušné vlhkosti a posléze i k tvorbě plísní. Tyto podmínky jsou příznivé i pro další sekundární škůdce a roztoče. V konečné fázi dochází k totální zkáze skladovaného produktu. Již při malém napadení se zhoršuje možnost odbytu na trhu a tím i rentabilita skladování. Zejména v teplých ročnících se mohou skladištní škůdci velmi rychle rozmnožovat.
K zásadám správné odborné praxe patří: pro skladování obilovin používat pouze vhodné skladovací prostory; sklady a budovy udržovat po stavební stránce v dobrém stavu; skladovací prostory před uskladněním nové sklizně vyčistit a ošetřit; naskladňovat pouze suché partie; skladovaný produkt kontrolovat v pravidelných intervalech; při napadení provést včas ochranná opatření.
Getreide Magazin, 2002, č. 4, s. 194 (DK)